Multimedia Đọc Báo in

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

19:43, 14/08/2023

Trong hai ngày 14 và 15/8, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Ea H’leo và Cư Kuin.

Tại hội nghị, 87 người có uy tín được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về pháp luật về hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ đối với người có uy tín trong công tác phối hợp, tham gia hòa giải cơ sở vùng đồng bào DTTS; phổ biến về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; thực trạng về loại hình tội phạm tín dụng đen trong vùng đồng bào DTTS, giải pháp đấu tranh, phòng ngừa; nhận diện và phản bác những thông tin xấu độc trên không gian mạng; chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện…

A
Người có uy tín tham dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, Ban Dân tộc tỉnh cũng đối thoại với người có uy tín về thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc trong vùng đồng bào DTTS. 

Qua hội nghị, người có uy tín được trang bị, bổ sung kiến thức về chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân trong vùng DTTS, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Được biết, từ đây đến cuối năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thêm 3 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Gia

                                                                                         

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.