Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

08:22, 04/03/2024

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), thời gian qua các cấp, ngành, đơn vị chức năng và địa phương trong tỉnh đã chú trọng đổi mới công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, qua đó kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước…

Ông Phạm Văn Sáu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Ngay từ đầu mỗi năm công tác, bám sát những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành thanh tra tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết KNTC; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết tốt các vụ KNTC tồn đọng; duy trì chế độ trực phục vụ tiếp công dân theo quy định nhằm giải quyết kịp thời những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Đặc biệt, năm 2023 là năm đầu tiên ngành thanh tra triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 nên khối lượng công việc tăng nhiều hơn các năm trước. Toàn ngành thanh tra tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thanh tra tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được ngành thanh tra tỉnh đẩy mạnh trong thời gian qua là công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP, ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, để nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cơ sở, theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, kiên quyết không để phát sinh “điểm nóng”. Đồng thời, tăng cường phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong quá trình giải quyết.

 

Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cơ bản thực hiện tốt chế độ tiếp công dân theo quy định của pháp luật; chất lượng công tác tiếp công dân đã được nâng lên, các KNTC của công dân đã được tiếp nhận, giải thích, hướng dẫn và xử lý, giải quyết đúng quy định.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền trong tỉnh, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc phức tạp đã được giải quyết dứt điểm, giảm bớt tình trạng đơn, thư khiếu kiện kéo dài.

Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC của các cơ quan, đơn vị cơ bản theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; người có thẩm quyền giải quyết đã tổ chức đối thoại với người khiếu nại, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan theo đúng quy định, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức được bảo vệ đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 3.367 lượt công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh với 3.006 vụ việc (giảm 216 lượt và giảm 160 vụ việc so với năm 2022); tiếp nhận 3.961 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh (giảm 820 đơn so với năm 2022). Số lượng các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính đã được giải quyết là 150/164 vụ việc (đạt tỷ lệ 91%).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân của Thanh tra tỉnh có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh thì ngành thanh tra phải chủ động tham mưu, giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiếp dân, giải quyết KNTC.

Bên cạnh đó, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xảy ra bức xúc, bất bình trong nhân dân; không để các vụ việc tồn đọng kéo dài, phát sinh “điểm nóng” về KNTC. Trong đó, năm 2024 ngành thanh tra phải tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP, ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và Quyết định số 1427-QĐ/TU, ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên...

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đượm nghĩa tri ân
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự quan tâm đặc biệt, triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.