Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số

10:55, 03/09/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số nhằm đánh giá mức độ chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, bao gồm các chỉ số đánh giá về Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.

Theo đó, Bộ chỉ số chuyển đổi số của các sở, ban, ngành cấp tỉnh có 1 trụ cột chính là Chính quyền số, bao gồm 6 nhóm chỉ số thành phần, mỗi nhóm chỉ số thành phần có các tiêu chí và tiêu chí con gồm: Chỉ số đánh giá về Chuyển đổi nhận thức, kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng và nền tảng số; hoạt động Chính quyền số, an toàn, an ninh mạng, đào tạo và phát triển nhân lực. Thang điểm đánh giá là 180 điểm.

Bộ chỉ số chuyển đổi số của UBND các huyện, thị xã, thành phố được cấu trúc thành 3 trụ cột chính là Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số có 7 nhóm chỉ số thành phần, mỗi nhóm chỉ số thành phần có các tiêu chí con tương tự như các sở, ngành; ngoài ra thêm chỉ số đánh giá thông tin và dữ liệu số. Thang điểm đánh giá là 420 điểm, được chia theo 3 trụ cột chính: Chính quyền số 200 điểm, Kinh tế số 95 điểm và Xã hội số 125 điểm.

Doanh nghiệp tham gia giới thiệu về chuyển đổi số tại một hội nghị do UBND tỉnh chức. (Ảnh minh họa)
Doanh nghiệp tham gia giới thiệu về chuyển đổi số tại một hội nghị do UBND tỉnh chức. (Ảnh minh họa)

Việc công bố kết quả đánh giá do Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, đánh giá và tham mưu cho UBND tỉnh quyết định công bố trong quý II của năm liền kề sau năm đánh giá. Kết quả đánh giá, xếp hạng được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở Thông tin và Truyền thông.

Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của tỉnh được xây dựng phù hợp với định hướng và mục tiêu Chương trình Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp Bộ, cấp tỉnh của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Bộ chỉ số này mang tính tổng quát nhất đánh giá mức độ chuyển đổi số tại tỉnh, bao gồm các chỉ số đánh giá về Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số.

Thúy Hồng
 


Ý kiến bạn đọc