Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công chức, viên chức, công nhân lao động

18:26, 12/10/2021

Chiều 12-10, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) đã tổ chức hội nghị trực tuyến về phối hợp xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động (CC-VC-CNLĐ).

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đồng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Đắk Lắk, Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê chủ trì hội nghị.

Thực hiện chương trình ký kết giai đoạn 2016-2021, hai bên đã phối hợp thống nhất xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai thực hiện. Theo đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần của CC-VC-CNLĐ. 

a
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk.

Các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với ngành VH-TT-DL tổ chức các sân chơi văn hóa thu hút đông đảo người lao động theo dõi, tham gia; lồng ghép hiệu quả phong trào văn hóa, văn nghệ với các hoạt động chăm lo, bảo vệ người lao động của tổ chức công đoàn; tuyên truyền, vận động CC-VC-CNLĐ luyện tập thể thao; triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo. Tính đến hết năm 2020, cả nước có 2.157/8.313 doanh nghiệp nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; thiết chế văn hóa được xây dựng từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VH-TT-DL đã ký kết chương trình xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của CC-VC-CNLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2026 với các nội dung: tuyên truyền, vận động CC-VC-CNLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, hiểu biết pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng tủ sách, thư viện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; triển khai nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao và gia đình trong CC-VC-CNLĐ…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến lưu ý, trong giai đoạn 2021 - 2026, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VH-TT-DL cần tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp để hấp dẫn đoàn viên, người lao động; cần nghiên cứu tổng thể để xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân lao động; có chính sách ưu đãi cho CC-VC-CNLĐ khi tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp của hai bên để nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CC-VC-CNLĐ…

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc