Multimedia Đọc Báo in

Thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cao nhất 75,57 triệu đồng/người

17:00, 11/01/2022

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vừa khảo sát, đánh giá tình hình lao động, tiền lương, tiền thường tết, nợ lương năm 2021 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có 69/800 doanh nghiệp được khảo sát báo cáo số liệu.

Cụ thể, 59/69 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho 11.371 người lao động, với mức thưởng bình quân 5,14 triệu đồng/người, cao nhất là 75,57 triệu đồng/người (thuộc về một doanh nghiệp viễn thông) và thấp nhất là 150.000 đồng/người (thuộc về một doanh nghiệp cà phê nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ). 49/69 doanh nghiệp đã thưởng Tết Dương lịch năm 2022 cho 9.519 người lao động, với mức thưởng bình quân 1,74 triệu đồng/người, cao nhất là 65,32 triệu đồng/người và thấp nhất là 200.000 đồng/người. 

Người lao động tại một doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện Ea Súp
Người lao động tại một doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện Ea Súp.

5/69 doanh nghiệp đang nợ lương của 272 người lao động, với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng (thuộc lĩnh vực xây dựng, du lịch, nông - lâm nghiệp; lý do nợ lương là do hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, chờ giải thể, một số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động do tác động của dịch bệnh COVID-19).

Cũng theo số liệu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, mức tiền lương bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 là 8,19 triệu đồng/người/tháng (cao nhất là 71,23 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 3,2 triệu đồng/người/tháng).

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc