Multimedia Đọc Báo in

Đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột sẽ được chia thành 3 dự án thành phần

17:09, 11/03/2022

UBND tỉnh vừa có văn bản về việc có ý kiến cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Theo đó, tỉnh Đắk Lắk thống nhất phương án phân chia dự án thành phần và giao đơn vị là cơ quan chủ quản thực hiện như Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 1245/TTr BGTVT, ngày 10/2/2022.

Cụ thể: Dự án thành phần 1 (Km0+000 - Km32+000) với chiều dài khoảng 32 km thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.632 tỷ đồng, do UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản thực hiện. 

Dự án thành phần 2 (Km32+000 - Km69+500) với chiều dài khoảng 37,5 km trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.818 tỷ đồng, do Bộ GTVT là cơ quan chủ quản thực hiện. 

Dự án thành phần 3 (Km69+500 - Km117+866) với chiều dài khoảng 48,5 km trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.485 tỷ đồng, do UBND tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản thực hiện. 

Như vậy, theo phương án này, tổng chiều dài của Dự án đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột là 118 km, tổng mức đầu tư 21.935 tỷ đồng.

Quốc lộ 26 nối tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa.
Hiện nay Quốc lộ 26 là tuyến đường nối tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. 

Khi UBND các tỉnh được giao làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án thành phần: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương trực tiếp cho các địa phương để thực hiện theo quy định. Đồng thời, đối với dự án thành phần 3 (dự kiến UBND tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản thực hiện) có chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư lớn, vì vậy bên cạnh việc bố trí vốn để thực hiện các nội dung khác như 2 dự án thành phần 1 và 2 thì cần ưu tiên bố trí đủ, sớm nguồn vốn để thực hiện công tác này. 

Tỉnh Đắk Lắk cũng thống nhất Bộ GTVT là cơ quan chuyên môn về xây dựng, tổng hợp báo cáo Quốc hội hàng năm về tình hình triển khai dự án này... 

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc