Multimedia Đọc Báo in

Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về đất đai tại huyện Krông Năng

14:29, 23/08/2022

Ngày 23/8, Đoàn giám sát số 46 của HĐND tỉnh do Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Võ Đại Huế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Krông Năng về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với gia đình, cá nhân và chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2021.

Theo báo cáo với Đoàn giám sát: từ năm 2016 đến 2021, huyện đã xử lý 5.542 hồ sơ, tương ứng 7.261 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 10.121 thửa, với tổng diện tích 3.434 ha. Dù 100% hồ sơ đã được giải quyết, không để tồn đọng song có hơn 2.000 hồ sơ giải quyết trễ hẹn. Nguyên nhân do số lượng hồ sơ quá lớn, nguồn nhân lực không đủ đáp ứng khối lượng công việc được giao. 

1
ÔngVõ Đại Huế, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Từ 2016 đến 2021, huyện đã tiếp nhận và xử lý 1.312 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp với tổng diện tích trên 235.859 m2; có 2 hồ sơ giải quyết không đúng hạn do sự phối hợp giữa cấp xã và cấp huyện trong việc bổ sung hồ sơ…

Huyện cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030; công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng nhu cầu quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho nhân dân; huyện đã triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 2, mức độ 3, 4…

1
Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Sơn báo cáo với Đoàn giám sát kết quả thực hiện các quy định pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện nhiều chỉ tiêu đạt rất thấp so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt; một số công trình, dự án đã nằm trong kế hoạch vốn đầu tư công nhưng do nguồn thu từ ngân sách địa phương không đáp ứng theo kế hoạch đề ra dẫn đến thiếu vốn để triển khai thực hiện, từ đó dẫn đến kết quả thực hiện đạt thấp; việc thiết lập hồ sơ chưa đầy đủ, chưa xác định rõ nguồn gốc sử dụng đất; một số trường hợp đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép…

Tại buổi giám sát, huyện Krông Năng cũng đã có một số kiến nghị, đề xuất đối với Đoàn như: đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; UBND tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao năng lực trong công tác quản lý đất đai cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ…

1
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát, đồng chí Võ Đại Huế, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả mà huyện Krông Năng đã đạt được trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị, UBND huyện tiếp thu các ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát; tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nhanh chóng khắc phục những vướng mắc, tồn tại về quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Với các kiến nghị, đề xuất của huyện, Đoàn giám sát ghi nhận để tổng hợp, báo cáo với các cơ quan chức năng và HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc