Multimedia Đọc Báo in

Triển khai công tác tư pháp năm 2023

09:04, 07/01/2023

Chiều 6/1, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2023.

A
Giám đốc Sở Tư pháp Phan Thị Hồng Thắng phát biểu tại hội nghị.

Tính đến nay, toàn ngành Tư pháp tỉnh đã thẩm định được 157 dự thảo văn bản QPPL (tăng 80 Dự thảo văn bản so với năm 2021), trong đó Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định đối với 74 dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh; Phòng Tư pháp các huyện đã thẩm định 83 Dự thảo văn bản QPPL. Toàn ngành Tư pháp đã thực hiện góp ý đối với 160 Dự thảo văn bản QPPL theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị. Chất lượng các văn bản góp ý của ngành Tư pháp ngày càng được nâng cao, góp phần đảm bảo chất lượng của các dự thảo văn bản trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

A
Đại diện Phòng Tư pháp huyện M'Drắk phát biểu tham luận tại hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra văn bản QPPL được toàn ngành quan tâm, chú trọng thực hiện kịp thời, hiệu quả. Sở Tư pháp đã giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tự kiểm tra đối với 47 văn bản QPPL; kiểm tra theo thẩm quyền đối với 76 văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện; Phòng Tư pháp đã giúp Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện tự kiểm tra đối với 76 văn bản QPPL. Qua kiểm tra cho thấy, các văn bản QPPL được ban hành trong năm đều có nội dung phù hợp với quy định pháp luật...

A
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp Phan Thị Hồng Thắng trao Bằng khen của Bộ trưởng Tư pháp cho các tập thể và cá nhân.

Đẩy mạnh các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), năm 2022, Sở Tư pháp đã biên soạn và cấp phát miễn phí 520 cuốn sổ tay tìm hiểu quy định của pháp luật về kiểm tra, xử lý rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; phát hành 38.500 cuốn Bản tin Tư pháp Đắk Lắk; lắp đặt panô hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Các các sở, ngành, đơn vị khác, các huyện cũng đã duy trì, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua cấp phát tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Năm 2023, ngành Tư pháp của tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý, xử lý vi phạm hành chính; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; giải quyết tốt các yêu cầu của công dân, tổ chức trong lĩnh vực hành chính tư pháp; tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong công tác tư pháp...

A
    Lãnh đạo Sở Tư pháp trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ” và đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện luật PBGDPL và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam; Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho 7 tập thể 53 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.

Gia Bảo


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.