Multimedia Đọc Báo in

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Cư Kuin

17:56, 13/09/2023

Ngày 13/9, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 611) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC tại hai xã Ea Ning, Cư Êwi và UBND huyện Cư Kuin.

Qua kiểm tra thực tế, hồ sơ, tài liệu tại các đơn vị, địa phương, Đoàn kiểm tra 611 đánh giá: Thời gian qua, công tác CCHC trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực. Huyện đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác CCHC.

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Cư Êwi.
Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Cư Êwi.

Việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính (TTHC) của huyện cơ bản được thực hiện theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục quy định. Bộ phận Một cửa được đầu tư xây dựng khang trang. Việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, tài chính công được thực hiện đảm bảo theo quy định.

Về lĩnh vực xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền số, huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của UBND tỉnh như: ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023; 100% chứng thư số được cấp cho lãnh đạo UBND huyện, cấp xã và các phòng, ban.

Thực hiện cải thiện môi trường đầu tư tại địa phương, UBND huyện đã chủ động lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp vào dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện góp ý các đề xuất đầu tư mới, nâng công suất Dự án đề xuất đầu tư tại Cụm công nghiệp huyện Cư Kuin cũng như trên địa bàn huyện.

Thành viên Đoàn kiểm tra đối chiếu hồ sơ, tài liệu các nội dung liên quan tại UBND huyện.
Thành viên Đoàn kiểm tra đối chiếu hồ sơ, tài liệu các nội dung liên quan tại UBND huyện.

Cùng với đó, UBND huyện quan tâm, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp; chủ động nắm bắt kịp thời các tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp để kiến nghị với các sở ngành và UBND tỉnh để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại: Năm 2022, mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC chỉ đạt tỷ lệ 95,2% so với Kế hoạch đề ra; chưa tham gia đầy đủ Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến CCHC.

Việc phối hợp giải quyết hồ sơ TTHC đất đai liên thông do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cư Kuin tiếp nhận, còn trễ hạn do UBND huyện Cư Kuin (bước thực hiện tại UBND huyện Cư Kuin). Hiện nay UBND huyện chỉ mới thực hiện ký số trên phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành đạt 70%...

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 611 Hoàng Mạnh Hùng phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra 611 Hoàng Mạnh Hùng đánh giá cao kết quả đạt được và đề nghị UBND huyện Cư Kuin xây dựng giải pháp xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu; tăng cường tìm kiếm, thực hiện các sáng kiến, giải pháp CCHC; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn.

Đồng thời, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC trên địa bàn huyện; tiếp tục rà soát, theo dõi, đôn đốc triển khai sử dụng chữ ký số Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi các nhà đầu tư khảo sát các dự án trên địa bàn huyện và có những cải tiến trong công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư…

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.