Multimedia Đọc Báo in

Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk nộp ngân sách nhà nước hơn 129 tỷ đồng

12:52, 24/11/2023

Sáng 24/11, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (DAKRUCO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhiệm kỳ II (2023 - 2028).

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk được tổ chức vào ngày 29/9/2018 đã bầu 7 thành viên tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 - 2023 do ông Nguyễn Viết Tượng làm Chủ tịch HĐQT, ông Bùi Quang Ninh làm Tổng Giám đốc. Bắt đầu từ ngày 1/10/2018, Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk chính thức chuyển đổi sang mô hình hoạt động công ty cổ phần.

Các đại biểu và cổ đông tham dự đại hội
Các đại biểu và cổ đông tham dự đại hội

Theo báo cáo của HĐQT, đến nay, năng suất vườn cây khai thác của công ty đạt hơn 1.880 kg/ha, cao hơn 584,3 kg/ha (tăng 45%) so với năm 2018.

Giai đoạn 2018 – 2023, sản lượng mủ cao su khai thác và chế biến đạt hơn 46.345 tấn (tương đương 101,82% nghị quyết của HĐQT), sản phẩm chỉ thun cao su hơn 11.289 tấn (124,84%), lợi nhuận trước thuế hơn 124 tỷ đồng (67,4%), nộp ngân sách nhà nước hơn 129 tỷ đồng.

Về đầu tư cao su kiến thiết cơ bản, tổng diện tích đầu tư trong giai đoạn này đạt hơn 7.531 ha, trong đó, đã đưa vào kinh doanh hơn 3.522 ha, trồng các loại cây ăn quả khép kín toàn bộ diện tích gần 158 ha.

Ông Nguyễn Viết Tượng, CHủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk báo cáo về tình hình hoạt động của công ty
Ông Nguyễn Viết Tượng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk báo cáo về tình hình hoạt động của công ty.

DAKRUCO đã đề ra chỉ tiêu nhiệm vụ cho giai đoạn 2023 – 2028: Sản lượng mủ cao su đạt 61.375 tấn, sản phẩm chỉ thun cao su 14.900 tấn, lợi nhuận hơn 412 tỷ đồng.

Để đạt được những chỉ tiêu này, công ty sẽ tăng cường các giải pháp kỹ thuật thâm canh, chăm sóc, phòng trị dịch bệnh cho vườn cao su; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc giao nhận mủ nguyên liệu, đảm bảo chất lượng mủ nguyên liệu; duy trì và cải thiện chất lượng sản phẩm mủ cao su; tăng cường các hình thức huy động vốn để đảm bảo vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh nhằm tích lũy vốn để mở rộng đầu tư phát  triển các dự án, sản phẩm mới.

Đồng thời, thực hiện liên doanh, liên kết với đối tác có khả năng tài chính tốt, có kinh nghiệm về kỹ thuật và thị trường để đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Đại hội đồng cổ đông đã bầu HĐQT nhiệm kỳ II (2023 - 2028) gồm 7 thành viên do ông Nguyễn Viết Tượng làm Chủ tịch HĐQT; Ban kiểm soát gồm 3 thành viên do ông Nguyễn Thạc Hoành làm Trưởng ban.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc