Multimedia Đọc Báo in

Bảo đảm cung cấp 100% kết quả thủ tục hành chính bản điện tử

11:23, 13/04/2024

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2969 /UBND-KSTTHC, ngày 10/4/2024 về việc hướng dẫn tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ trên Hệ thống iGate của tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện số hóa, bảo đảm việc cung cấp 100% kết quả thủ tục hành chính (TTHC) bản điện tử để người dân, doanh nghiệp khai thác, tái sử dụng lại kết quả từ kho dữ liệu cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Trường hợp kết quả chưa ký số điện tử, đang cung cấp bản phôi giấy thì thực hiện số hóa kết quả theo hình thức “sao y” theo quy định.

a
Cán bộ UBND xã Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột) hướng dẫn người dân thực hiện số hóa thủ tục hành chính. (Ảnh minh họa)

Chuẩn hóa thông tin, lựa chọn TTHC đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến, điều chỉnh bước thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa các cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh nhằm tái sử dụng kết quả, hồ sơ TTHC điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu thông tin từ kho dữ liệu cá nhân để tái sử dụng lại hồ sơ trong các giao dịch dịch vụ công, tránh việc sử dụng lại bản giấy đã được số hóa hồ sơ; không yêu cầu tổ chức, cá nhân phải nộp lại những tài liệu đã có trong kho dữ liệu cá nhân.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn việc tái sử dụng kết quả từ kho dữ liệu cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; theo dõi việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; chuẩn hóa và nâng cao trải nghiệm người dùng để cải tiến chất lượng dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh...

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc