Multimedia Đọc Báo in

Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW

14:52, 24/11/2022

Sáng 24/11, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được củng cố, mở rộng. Mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân được tăng cường. Công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước ngày càng được nâng cao. Việc thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế luôn được gắn liền với công tác an sinh, xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Những năm qua, kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra hằng năm. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày một tăng lên. Số hộ nghèo giảm từ 14,6% (năm 2003) xuống còn 6,34% (năm 2021, theo tiêu chí mới giai đoạn 2016 – 2020).

Nhân dân các dân tộc tích cực hưởng ứng và chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thay đổi mọi mặt đời sống ngay từ cơ sở. Kết quả qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, người dân đã tham gia đóng góp 1.143 tỷ đồng, hiến hơn 754.000 m2 đất và hơn 165.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Tuy nhiên, một số chủ trương, chính sách trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chậm được cụ thể hóa, hiệu quả chưa cao, thiếu nguồn lực. Văn hóa, xã hội phát triển chưa đồng đều. Khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn có xu hướng gia tăng. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có mặt chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới…

Các đại biểu tham gia buổi làm việc.
Các đại biểu tham gia buổi làm việc.

Tại hội nghị, các thành viên đoàn công tác đã đề nghị các cơ quan, ban, ngành tỉnh Đắk Lắk làm rõ, đánh giá sâu những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung phân tích những thành quả mang tính đột phá của tỉnh Đắk Lắk, bài học kinh nghiệm, xác định những thánh thức, vấn đề mới đặt trong bối cảnh dự báo thời gian tới để có kiến nghị đến Trung ương.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm khẳng định, với những đặc thù về vị trí địa lý, thành phần dân tộc, tôn giáo…, thực tiễn và những kết quả đạt được tại tỉnh Đắk Lắk là cơ sở quan trọng để Trung ương có cái nhìn khái quát cho cả vùng Tây Nguyên, góp phần đánh giá đầy đủ, rõ nét chặng đường 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX. Qua đó, xác định rõ bối cảnh, thách thức mới, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn tiếp theo phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cùng các chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của các vùng trong cả nước.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


Huyện Ea Kar nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội 
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội. Để mở rộng độ bao phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia.