Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Krông Búk tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

17:44, 20/10/2022

Ngày 20/10, Huyện ủy Krông Búk tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23, nhận thức của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong huyện về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh chóng, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân.  

tt
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đến năm 2021, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt 3.998 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế hằng năm hơn 7,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp xây dựng và thương mại - dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 9,54%, riêng đồng bào dân tộc thiểu số còn 18,22%

Cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước nâng cao chất lượng. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã lan tỏa đến mọi mặt đời sống xã hội, thu hút, khích lệ sự tham gia, cống hiến của các tầng lớp nhân dân trong huyện, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các hoạt động văn hóa, xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân, an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo, người có công được triển khai đồng bộ, kịp thời. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững. 

tt
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Quang Hùng tặng Giấy khen cho các tập thể.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 23 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: việc cụ thể hóa nghị quyết, chương trình, chỉ thị tại một số địa phương còn chậm, nội dung chưa sát với tình hình thực tế; việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân khi thực hiện các công trình, dự án trọng điểm đôi lúc chưa đảm bảo, một số công trình, dự án còn kéo dài; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng còn hạn chế, có nơi lúng túng, bị động khi giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; công tác phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, an ninh thiếu chặt chẽ, đồng bộ...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Quang Hùng đánh giá cao những kết quả mà các cấp, ngành, địa phương đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 23. Đồng thời đề nghị thời gian tới, cần tiếp tục khắc phục khó khăn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh để triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách liên đến dân tộc, tôn giáo trên địa bàn...

tt
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23 nhận Giấy khen của Huyện ủy Krông Búk.

Nhân dịp này, Huyện ủy Krông Búk tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành trung ương Đảng.

Như Quỳnh

 


Ý kiến bạn đọc


Huyện Ea Kar nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội 
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội. Để mở rộng độ bao phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia.