Multimedia Đọc Báo in

Phát động phong trào chuyển đổi số trong lực lượng vũ trang tỉnh

19:19, 27/04/2023

Từ ngày 24 đến 27/4, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025” nhằm góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với chủ đề cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tích cực, chủ động tham gia chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025; các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện nội dung: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về sự cần thiết của chuyển đổi số đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về chuyển đổi số; tham gia chuyển đổi số, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp khả năng, điều kiện thực tế từng cơ quan, đơn vị.

Lễ phát động
Lễ phát động phong trào thi đua chuyển đổi số tại khối cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng số, nền tảng số nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc tiếp nhận, đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng mạng truyền số liệu quân sự đến 100% đơn vị cấp huyện. 

Đẩy mạnh nghiên cứu, học tập và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và an toàn dữ liệu; phòng chống hiệu quả các hoạt động phá hoại, thâm nhập hệ thống quản lý, điều hành chính quyền điện tử; hệ thống mạng máy tính quân sự, kịp thời cảnh báo cũng như xử lỷ các sự cố xảy ra…

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.