Multimedia Đọc Báo in
Tiếp nhận hàng nghìn người trở về Đắk Lắk từ các tỉnh phía Nam
21:41, 03/10/2021

Đêm mồng 2 và ngày 3-10, hàng nghìn người dân từ các tỉnh phía Nam đã về đến Đắk Lắk.


Huyện Krông Ana đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm
Bảo hiểm Xã hội huyện Krông Ana đã nỗ lực phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện.