Multimedia Đọc Báo in
Khẩn trương chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116
08:58, 18/11/2021
Những ngày này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tích cực thực hiện công tác rà soát để kịp thời chi trả hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 của Chính phủ và Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ.

Mang yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn
Với mong muốn san sẻ yêu thương, mang cái Tết ấm áp đến với bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, những ngày qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện chương trình “Tặng thẻ Bảo hiểm y tế, mang Tết ấm đến với người nghèo - Nhâm Dần 2022”.