Multimedia Đọc Báo in
Khẩn trương chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116
08:58, 18/11/2021
Những ngày này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tích cực thực hiện công tác rà soát để kịp thời chi trả hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 của Chính phủ và Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ.

(Infographic) Kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Ngày 23/11/1940, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời tại Nhà đày Buôn Ma Thuột là bước ngoặt quan trọng, ghi dấu sự ra đời Đảng bộ tỉnh và sự lớn mạnh của phong trào cách mạng ở Đắk Lắk.