Multimedia Đọc Báo in
Một mùa Giáng sinh an toàn
18:17, 24/12/2021
Các giáo xứ, xóm đạo, bà con giáo dân khắp nơi trên địa bàn tỉnh đang đón mùa Giáng sinh năm 2021 an lành, ấm áp, bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19.

(Video) Gỡ khó trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai
Công tác quy hoạch, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Song, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần phải có những giải pháp đồng bộ, thể hiện tính chuyên nghiệp, phù hợp với thực tiễn.