Multimedia Đọc Báo in
(Video) Người lính quân hàm xanh "đưa" kiến thức pháp luật đến với nhân dân vùng biên
21:30, 11/08/2022
Tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới của tỉnh đã giảm đáng kể, an ninh, trật tự được giữ vững, nhân dân tin tưởng và tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới ổn định, phát triển...