Multimedia Đọc Báo in
(Video) Nỗ lực bao phủ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
17:49, 30/11/2022
Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã phối hợp với ngành Giáo dục và các địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu 100% học sinh, sinh viên trong tỉnh tham gia Bảo hiểm Y tế.