Multimedia Đọc Báo in
(Video) Làm theo Người bằng những việc làm thiết thực
12:10, 19/05/2023

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.