Multimedia Đọc Báo in
(Video) Lan tỏa tình yêu biển, đảo
11:15, 27/03/2024

Thực hiện chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy Đắk Lắk, từ ngày 14 đến 27/3, Học viện Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2024 tại 18 đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.