Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong canh tác sầu riêng tại huyện Ea H’leo

18:22, 19/11/2021

Hội Nông dân tỉnh vừa triển khai dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong canh tác cây sầu riêng Monthong theo hướng an toàn sinh học” tại xã Ea Tir, huyện Ea H’leo.

Theo đó, dự án có 20 thành viên là hội viên nông dân xã Ea Tir với tổng diện tích 8 ha. Tham gia dự án, các nông hộ được hỗ trợ cây giống, phân bón các loại, vôi, chế phẩm vi sinh vật, thuốc mối... Đồng thời được tập huấn, hướng dẫn quy trình canh tác, giám sát, kiểm tra trực tiếp của cán bộ kỹ thuật. Tổng nguồn vốn đầu tư của dự án là 995.564.000 đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước là 457.636.000 đồng, số còn lại từ nguồn đối ứng của các thành viên.

Hỗ trợ
Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ vật tư nông nghiệp cho các nông hộ tham gia dự án.

Dự án được triển khai nhằm chuyển giao và hỗ trợ nông dân ứng dụng chế phẩm sinh học cho việc phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng; sản xuất phân bón hữu cơ sinh học, phân hữu cơ vi sinh, chất kích thích tăng trưởng bón cho cây trồng; cải tạo đất, xử lý phế thải nông nghiệp, từng bước hình thành vùng trồng sầu riêng an toàn với quy mô lớn tại địa phương. Đây cũng là tiền đề quan trọng để phương thức sản xuất nông nghiệp hữu cơ phát triển mạnh, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nền nông nghiệp bền vững.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Infographic)17 nhiệm vụ cụ thể tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh; trong đó nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể.