Multimedia Đọc Báo in

Bảo hiểm xã hội tỉnh kết nối, khai thác, làm giàu dữ liệu dân cư

08:02, 10/04/2022

Ngày 7/4 Bảo hiểm xã hội tỉnh có Quyết định số 334/QĐ-BHXH ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nội dung chính của Kế hoạch này: xây dựng kế hoạch thực hiện kết nối, khai thác, làm giàu dữ liệu dân cư, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Để thực hiện các nội dung này, BHXH tỉnh sẽ thành lập Tổ công tác của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk triển khai Đề án 06; xây dựng Kế hoạch của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thực hiện Đề án số 06; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; triển khai hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh, người có căn cước công dân tham gia BHYT đảm bảo từng bước sử dụng thẻ Căn cước ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ BHYT giấy để khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Hệ thống giao dịch BHXH điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng Dịch vụ công quốc gia, phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội huyện Krông Ana.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội huyện Krông Ana.

Bên cạnh đó, triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công ưu tiên trên cổng dịch vụ công quốc gia với các nội dung chính: Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí; tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình…

Kim Hoàng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Xây dựng nhiều mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" luôn được tỉnh Đắk Lắk tập trung thực hiện, với nhiều mô hình hoạt đông hiệu quả. Qua đó đã giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, xử ý, ngăn chặn các vụ việc an ninh trật tự tại cơ sở, từng bước tạo được niềm tin và sự đồng thuận cao trong nhân dân.