Multimedia Đọc Báo in

Hội Người cao tuổi quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

14:51, 07/04/2022

Sáng 7/4, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hưởng ứng thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và chỉ đạo và quán triệt một số nội dung tại hội nghị. Tại điểm cầu Đắk Lắk tham dự hội nghị có đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, cán bộ Hội Người cao tuổi các huyện, thị xã, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về người cao tuổi; bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam; những nhiệm vụ trong công tác phát huy vai trò người cao tuổi do Đại hội VI Hội Người cao tuổi đề ra (gồm các chuyên đề: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người cao tuổi; Phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Công tác đối ngoại nhân dân và thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ).

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Cụ thể, một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021 - 2026 là phát huy vai trò người cao tuổi trong các lĩnh vực: Tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vươn lên làm giàu chính đáng với phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”; bảo vệ an ninh Tổ quốc; khuyến học, khuyến tài nêu gương sáng trong gia đình và xã hội. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện Chương trình “Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Hội nghị giúp các đại biểu nắm vững những nội dung cơ bản, điểm mới định hướng của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ về công tác người cao tuổi và Hội Người cao tuổi; tạo sự thống nhất về tư tưởng hành động trong các cấp Hội và sự ủng hộ của toàn xã hội thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc