Multimedia Đọc Báo in

Thành lập đội ngũ báo cáo viên Liên đoàn Lao động tỉnh

15:16, 22/04/2022

Ngày 22/4, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên nhằm công bố quyết định thành lập và trao thẻ cho các báo cáo viên của đơn vị.

Theo quyết định công bố, đội ngũ báo cáo viên Liên đoàn gồm 29 đồng chí. Đây là những cán bộ có kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo Công đoàn và làm việc tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch chuyên trách Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành địa phương. Báo cáo viên chịu sự quản lý, hướng dẫn trực tiếp của Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh và được hưởng phụ cấp trách nhiệm hằng tháng theo quy định hiện hành.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Công Bảo phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Công Bảo phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo viên sẽ thường xuyên nắm bắt những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; những thông tin về kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại để phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục.

Hằng quý, mỗi báo cáo viên thực hiện ít nhất 1 lần báo cáo (tuyên truyền) hoặc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng, tâm trạng của cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn; kịp thời phản ánh, đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về các biện pháp xử lý...

Trao thẻ báo cáo viên Liên đoàn Lao động tỉnh
Trao thẻ báo cáo viên Liên đoàn Lao động tỉnh.

Hội nghị cũng đã nêu định hướng công tác tuyên truyền năm 2022, trong đó tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; nghị quyết, chủ trương của các cấp Công đoàn; những cách làm mới, sáng tạo, hoạt động tiêu biểu trong tháng công nhân; gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công nhân viên chức…

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia