Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Vận tải ô tô An Phước khoá II, nhiệm kỳ 2023 – 2028

20:04, 24/05/2023

Chiều 24/5, Công ty TNHH Vận tải Ô tô An Phước đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

th
Đại biểu tham dự tại Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, Công ty TNHH Vận tải Ô tô An Phước hiện có 80 đoàn viên công đoàn, trong đó có 16 đoàn viên nữ.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn Công ty TNHH Vận tải Ô tô An Phước đã chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả nội dung các cuộc vận động và chương trình hành động trong nhiệm kỳ, hưởng ứng các phong trào thi đua do Sở Giao thông Vận tải và Công đoàn ngành Giao thông Vận tải phát động.

th
Ông Đoàn Văn Kỷ, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Công đoàn Công ty cũng đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động về Bộ luật Lao động; Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; tuyên truyền pháp luật đến 100% đoàn viên, người lao động.

Song song với đó, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động đã có nhiều đổi mới về nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát với thực tế được đông đảo đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia. Từ đó, tạo nên sự thống nhất cao về nhận thức, cán bộ, công nhân viên, người lao động đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ, năng động, sáng tạo có nhiều sáng kiến, giải pháp tập trung vào các khâu then chốt trong quản lý và sản xuất kinh doanh giúp công ty ngày càng phát triển. Năm 2018, doanh thu của công ty đạt 140 tỷ, đến năm 2022 đã đạt 190 tỷ, tốc độ tăng trưởng đạt 35%.

Công tác phát triển đoàn viên, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn được triển khai hiệu quả. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công Công đoàn cơ sở được quan tâm.

​​​​Ngoài ra, Công đoàn công ty cũng chú trọng việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên trong thực hiện các chế độ chính sách.

th
Ông Phạm Đông Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Ô tô An Phước phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công ty TNHH Vận tải Ô tô An Phước đề ra mục tiêu nêu cao tinh thần đoàn kết, bám sát thị trường, tích cực đổi mới, vận dụng kịp thời các chủ trương, chính sách của Nhà nước, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn, góp sức đưa ra nhiều giải pháp, thực hành tiết kiệm, vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ của cấp trên giao.

Một số chỉ tiêu phấn đấu được đề ra đó là: 100% đoàn viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% đoàn viên không vướng vào các tệ nạn xã hội; phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao; đảm bảo các quyền lợi chính đáng của cán bộ, công nhân viên theo thoả ước lao động; tham gia đầy đủ các cuộc phát động của công đoàn cấp trên và đơn vị; xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh toàn diện…

Phát biểu tại Đại hội, ông Đoàn Văn Kỷ, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải khẳng định, những năm qua, Công ty TNHH Vận tải Ô tô An Phước đã có nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo linh hoạt, quyết tâm khắc phục khó khăn, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh đảm bảo tăng trưởng bền vững, hoàn thành các mục tiêu đề ra, đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động. Công đoàn Công ty TNHH Vận tải Ô tô An Phước cũng đã bám sát chương trình, kế hoạch của công đoàn cấp trên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Công ty TNHH Vận tải Ô tô An Phước cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, vận động cán bộ, công nhân viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

th
Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Vận tải Ô tô An Phước khoá II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Đông Thanh, Giám đốc Công ty TNHH vận tải ô tô An Phước khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Công đoàn công ty tạo sự chuyển biến trong công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn… Qua đó, mong muốn các cấp ngành có liên quan tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chỉ đạo điều hành, hỗ trợ Công đoàn công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; quan tâm xem xét bố trí các nguồn lực hỗ trợ công ty để từng bước nâng cao chất lượng đời sống văn hoá, tinh thần cho người lao động.

Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Vận tải Ô tô An Phước, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 7 thành viên. Bà Trần Thị Trinh, Trưởng phòng Kế toán được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Vận tải Ô tô An Phước khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hồng Chuyên

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.