Multimedia Đọc Báo in

Ban hành Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục tại Đắk Lắk

11:28, 24/05/2023

UBND tỉnh vừa ban hành các văn bản phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 và sách Lịch sử lớp 10 sử dụng cho năm học 2023 – 2024.

Cụ thể, Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, danh mục sách Lịch sử lớp 10 được phê duyệt thuộc Bộ Cánh Diều do Đỗ Thanh Bình làm Tổng Chủ biên.

Phụ huynh tìm hiểu về sách giáo khoa tại một nhà sách trên đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột
Phụ huynh tìm hiểu về sách giáo khoa tại một nhà sách trên đường Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột.

Quyết định 981/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, Danh mục sách giáo khoa lớp 4 có 20 đầu sách thuộc nhiều bộ sách, nhiều nhà xuất bản khác nhau. Trong đó có 11 đầu sách thuộc Bộ Kết nối tri thức và cuộc sống (Tiếng Việt 4, Toán 4, Đạo Đức 4, Lịch sử và Địa lí 4, Khoa học 4, Công nghệ 4, Giáo dục thể chất 4, Âm nhạc 4…); 2 đầu sách thuộc Bộ Cánh Diều; 3 đầu sách thuộc Bộ Chân trời sáng tạo; 1 đầu sách thuộc Nhà xuất bản Đại học Vinh; Tiếng Anh 4 có 3 đầu sách thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm.

Nhân viên nhà sách hỗ trợ phụ huynh lựa chọn sách theo từng trường
Nhân viên nhà sách hỗ trợ phụ huynh lựa chọn sách giáo khoa.

Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về những đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 4 và sách Lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023 - 2024; thông báo danh mục sách giáo khoa được phê duyệt đến các trường THPT, trường có nhiều cấp học, Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố và cung cấp thông tin bằng văn bản cho các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn về danh mục, số lượng sách giáo khoa mà các nhà xuất bản cần cung ứng cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Quyết định và danh mục sách Lịch sử lớp 10: 

http://toasoan.baodaklak.vn/Media/Docs/7cc52f29-3cc4-49cb-8df1-c62121c14bc7_202352310416815__vvquy980QD-UBND_Quyet_dinh_Ve_viec_phe_duyet_danh_muc_sach_giao_khoa_mon_Lich_su_lop_10.pdf 

http://toasoan.baodaklak.vn/Media/Docs/48544d26-fb08-4a7a-b92d-499a2913d093_202352310416815__vvquyphu-luc_QD_980-sgk-lop-10.pdf

Quyết định và danh mục sách giáo khoa lớp 4:

http://toasoan.baodaklak.vn/Media/Docs/96fdb819-6cce-44dc-a9b6-cc751b5dfad3_2023523104212848__vvquy981QD-UBND_Quyet_dinh_ve_viec_phe_duyet_Danh_muc_sach_giao_khoa_lop_4.pdf

http://toasoan.baodaklak.vn/Media/Docs/c3e20ab2-d33b-4694-a95f-ff5b0efcd73d_2023523104212848__vvquyphu-luc_QD_981-sgk-lop-4.pdf

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc