Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar: 1,3 tỷ đồng cho đào tạo nghề lao động nông thôn

17:33, 22/06/2023

Thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong năm 2023, huyện Ea Kar tổ chức 10 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện với tổng kinh phí khoảng 1,3 tỷ đồng.

Đến nay, huyện đã tổ chức được 5 lớp dạy nghề chăn nuôi, chăm sóc cà phê, may công nghiệp tại các xã: Cư Huê, Ea Sar, Cư Bông, Xuân Phú và Ea Păl. Các đối tượng học nghề chủ yếu là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được hỗ trợ tiền học theo quy định.

hfgh
Nông dân xã Cư Ni, huyện Ea Kar phát triển nuôi heo theo quy mô trang trại sau khi tham gia lớp dạy nghề chăn nuôi thú y. 

Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, huyện đã tiến hành rà soát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn; tổ chức tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho người lao động; phổ biến các chủ trương, chính sách về đào tạo nghề miễn phí; đẩy mạnh xã hội hóa công tác dạy nghề; phối hợp với giáo viên, người dạy nghề của các cơ sở đào tạo trong, ngoài tỉnh để bổ sung thêm giáo viên bảo đảm công tác dạy nghề cho người lao động; biên soạn, chỉnh lý, bổ sung chương trình, giáo trình dạy nghề phù hợp với lao động nông thôn trên địa bàn…

Được biết, trong 3 năm (2020 - 2022), huyện đã tổ chức được 12 lớp dạy nghề cho 403 lao động nông thôn với tổng kinh phí thực hiện trên 1,135 tỷ đồng. Qua học nghề, lao động nông thôn nắm bắt được những kiến thức, công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc