Multimedia Đọc Báo in

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023

11:44, 01/06/2023

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND, ngày 30/5/2023 về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 với chủ đề “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy”.

Theo đó, Kế hoạch được triển khai thực hiện từ ngày 1/6 đến ngày 30/6/2023 với mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, các ngành, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, hướng tới xây dựng một cộng đồng sạch ma túy.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn tỉnh; tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai; góp phần giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

Lực lượng Công an tỉnh ra quân trong một đợt trấn công trấn áp các loại tội phạm.
 

Nội dung trọng tâm của Kế hoạch là tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh công tác rà soát, thống kê bổ sung, lập danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy sát đúng với thực tế phục vụ hiệu quả công tác quản lý; tích cực triển khai công tác xác định tình trạng nghiện, tham mưu áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp; tổ chức quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú đối với các đối tượng đã hoàn thành các biện pháp cai nghiện ma túy nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi tái sử dụng trái phép chất ma túy hoặc các hành vi vi phạm pháp luật; khai thác hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu Căn cước công dân để phục vụ công tác quản lý địa bàn, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý người sau cai nghiện ma túy và các đối tượng “ngáo đá”.

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, trọng tâm là: tuyên truyền về kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống ma túy của lực lượng chức năng, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, cách nhận biết các loại ma túy, biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống ma túy của quần chúng nhân dân; tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26/6); thực hiện đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền, phù hợp với đặc điểm, tình hình, phong tục tập quán của từng địa phương, vùng miền, theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, nhóm đối tượng có nguy cơ cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Quản lý chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để tội phạm ma túy lợi dụng các quy định, quy trình nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, kinh doanh các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để trung chuyển, vận chuyển, mua bán, sản xuất, điều chế ma túy. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là các loại hình kinh doanh “trá hình, biến tướng” như bar, pub, lounge, câu lạc bộ, nhà hàng có sử dụng nhạc mạnh… để phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng, tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cho Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần triển khai hiệu quả Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2023 với chủ đề “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy” trên địa bàn tỉnh.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.