Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Pắc: Tập huấn về công tác dân tộc và chính sách dân tộc

15:07, 15/05/2024

Thực hiện Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ ngày 13 – 15/5, UBND huyện Krông Pắc phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Krông Pắc đã mở lớp tập huấn về công tác dân tộc và chính sách dân tộc cho đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Tham gia lớp tập huấn có 95 người có uy tín của các thôn, buôn đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Các học viên là người có uy tín trong đồng bào DTTS tham gia lớp tập huấn.
Các học viên là người có uy tín trong đồng bào DTTS tham gia lớp tập huấn.

Trong 3 ngày, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Krông Pắc được học tập các chuyên đề: phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc; kiến thức, kỹ năng thông tin tuyên truyền chính sách dân tộc; một số chính sách, pháp luật tập trung tuyên truyền, vận động trong vùng DTTS; quốc phòng – an ninh trong vùng DTTS.

Các nội dung của lớp tập huấn nhằm kịp thời cập nhật, bồi dưỡng những vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi. Qua đó giúp đội ngũ người có uy tín nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, tích cực trong công tác hoà giải ở cơ sở, vận động người dân vùng đồng bào DTTS chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Được biết, đầu năm 2024, UBND huyện Krông Pắc cũng đã tổ chức đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình cho 30 người có uy tín tiêu biểu. Đoàn đã đến thăm, dâng hương tại các di tích lịch sử: Nghĩa trang Đường 9, Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, Nhà tù Lao Bảo… Ngoài ra, các đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Krông Pắc còn được học tập, trao đổi kinh nghiệm về vai trò của người có uy tín trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị); tìm hiểu một số mô hình sản xuất nông nghiệp, du lịch và sản phẩm OCOP…

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc