Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

08:25, 23/09/2021

Ngày 23-9-1945, Ban Quân sự tỉnh Đắk Lắk ra đời do đồng chí Phan Kiệm làm Trưởng ban; các đồng chí Nguyễn Sĩ Tuấn và Y Bih Alêô làm Phó ban. Bước ngoặt quan trọng này đã đặt nền móng cho sự hình thành, phát triển, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh xuyên suốt chiều dài lịch sử.

Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và LLVT tỉnh đã vượt qua muôn vàn chông gai, thử thách, chiến đấu với kẻ thù. Quân và dân đã chiến đấu 166 trận, tiêu diệt 3.410 tên địch, làm bị thương 1.325 tên, thu 52 súng trung liên, 152 súng tiểu liên, 419 súng trường, hàng trăm tấn quân trang, quân dụng của địch với những chiến thắng vang dội.

21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nư­ớc, lịch sử tiếp tục khắc ghi dấu ấn chiến thắng của LLVT ở nhiều nơi trên mảnh đất Đắk Lắk. Quân và dân tỉnh nhà đã liên tục tiến công, tiêu diệt 13.033 tên địch, làm bị thương loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên; thu hồi, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của địch.

Sau ngày giải phóng đến nay, LLVT tỉnh không ngừng phát huy mạnh mẽ truyền thống anh dũng, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, LLVT tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả trong phòng, chống dịch, góp phần bảo vệ an toàn đơn vị và nhân dân trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) luyện rèn trên thao trường. Ảnh: Quỳnh Anh

76 năm vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, LLVT tỉnh đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang “Tuyệt đối trung thành, kiên cường dũng cảm, đoàn kết sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, LLVT tỉnh được Đảng, Nhà nư­ớc và quân đội ghi nhận, đánh giá cao. Nhân dân và LLVT tỉnh vinh dự được Nhà n­ước tuyên d­ương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; tặng th­ưởng Huân  chư­ơng Sao vàng, Huân ch­ương Hồ Chí Minh, Huân ch­ương Thành đồng, Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Ba; 30 tập thể, 17 cá nhân được tuyên dư­ơng Anh hùng LLVT nhân dân; 4.428 tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại.

Xứng danh với bề dày truyền thống, trong thời kỳ mới, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục phấn đấu v­ươn lên, đoàn kết một lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. LLVT tỉnh quyết tâm chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tăng cường công tác giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, kiên định mục tiêu con đường xã hội chủ nghĩa, nhất trí cao với nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội, tin t­ưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Tích cực tham mư­u với Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; động viên sức người, sức của, đầu tư­ xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, tăng cường khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu trên h­ướng biên giới và các địa bàn trọng điểm, chủ động đối phó thắng lợi mọi âm mư­u phá hoại của các thế lực thù địch. Thư­ờng xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chăm lo xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, bảo đảm cho các tổ chức đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo mọi hoạt động của LLVT tỉnh.

Nêu cao cảnh giác cách mạng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng theo dõi, nắm chắc âm mư­u, thủ đoạn của địch; kiên quyết đấu tranh xóa bỏ tổ chức phản động FULRO; th­ường xuyên điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu theo sự phát triển mới của tình hình; chủ động dự lường các tình huống, phòng chống, ngăn chặn vượt biên, xâm nhập biên giới và giúp nhân dân phòng chống, khắc phục thiên tai, địch họa không để bị động bất ngờ.

Nắm vững định h­ướng xây dựng “Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, tập trung xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng bồi d­ưỡng năng lực lãnh đạo, trình độ tổ chức chỉ huy, quản lý đơn vị và năng lực làm tham mư­u cho cấp ủy chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng... Tích cực tổ chức diễn tập thực binh theo các phương án, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện bộ đội, quản lý kỷ luật, từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

76 năm với truyền thống vẻ vang, bản chất tốt đẹp, những chiến công oanh liệt, LLVT tỉnh không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay nêu cao chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Đại tá Lê Mỹ Danh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Một trong những nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND huyện Krông Năng chỉ đạo quyết liệt là giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, vì đây là lĩnh vực có số lượng giao dịch chiếm phần lớn các thủ tục phải giải quyết hằng năm.