Multimedia Đọc Báo in

Binh đoàn 16 bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2022

15:45, 23/11/2022

Ngày 22/11, Binh đoàn 16 khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối tượng 4 năm 2022 cho 115 học viên là cán bộ, sĩ quan cấp úy, người có phụ cấp chức vụ dưới 0,5, đảng viên, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện đóng quân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 3 tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk.

Đại tá Lê Quang Sáu, Bí Thư Đảng uỷ, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16 dự và khai mạc lớp học.

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 22-26/11), các học viên được học tập, nghiên cứu 6 chuyên đề về: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.  


Ảnh 2:
Đại tá Lại Văn Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16 giới thiệu các chuyên đề.

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức dân tộc và phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm tuyên truyền, vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân, công chức, viên chức quốc phòng, người lao động trong toàn Binh đoàn, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Đồng thời giúp các học viên tiếp cận sâu hơn, toàn diện hơn về tổng quan các dân tộc Việt Nam, về bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, những cơ chế, chính sách đặc thù của Đảng, Nhà nước đối với từng dân tộc, từng địa bàn, vùng miền; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, góp phần cùng địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh Đức

 


Ý kiến bạn đọc


Nguồn lực mới để Lào Cai "cất cánh"
Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là “thời cơ vàng” để Lào Cai cất cánh bởi trước khi Luật Quy hoạch có hiệu lực (từ 1/1/2019), quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được thực hiện theo nhiều quy định khác nhau nên có nhiều bất cập, chất lượng hạn chế, thiếu tính gắn kết liên vùng, liên ngành.