Multimedia Đọc Báo in

Tọa đàm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

18:49, 18/05/2020

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020), chiều 18-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở Đắk Lắk”.

Tham dự tọa đàm có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

3123
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu đề dẫn tọa đàm. Ảnh: Hoàng Gia

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đã ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Ðảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta...

Đi theo con đường cách mạng của Người, 90 năm qua, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Với ý nghĩa to lớn đó, đối với Đảng và cách mạng nước ta, việc vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc sống còn trong việc hoạch định đường lối lãnh đạo. Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đạo đức, phong cách của Người đã trở thành những giá trị bền vững.

 Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng học tập nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Thông qua buổi tọa đàm này, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người; tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.

4234
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Hoàng Gia

Tại buổi tọa đàm, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã trình bày các tham luận như: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức ở Đắk Lắk hiện nay; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên địa bàn tỉnh; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng nền hành chính hiện đại vì nhân dân phục vụ; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác tổ chức cán bộ; Đoàn viên thanh niên Đắk Lắk làm theo lời Bác để “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”…

3123
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh trình bày tham luận "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng nền hành chính hiện đại vì nhân dân phục vụ trên địa bàn tỉnh". Ảnh: Hoàng Gia

Với 17 tham luận, buổi tọa đàm đã thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, những giá trị cốt lõi trong nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định tầm quan trọng, vị trí, vai trò, những giá trị lý luận và thực tiễn to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc mang tính khoa học, cách mạng và nhân văn sâu sắc. Các tham luận đã đánh giá sát tình hình, phân tích những thuận lợi, khó khăn, nêu bật những kết quả, nguyên nhân, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trên địa bàn của tỉnh.

Nguyễn Xuân – Lê Hương

 


Ý kiến bạn đọc