Multimedia Đọc Báo in

Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

20:36, 27/10/2017
Chiều 27-10, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2017-2021 và Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững.
 
Tham dự lễ ký kết có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Dec H’đơk cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
 

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Dec H’đơk phát biểu tại lễ ký kết.

Theo nội dung ký kết, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững. 
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Dec H’đơk ký Quy chế phối hợp.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành phối hợp, tạo điều kiện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác. Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. 
 
Định kỳ, 2 bên tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả công tác phối hợp, kịp thời tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc