Multimedia Đọc Báo in

Phiên trù bị Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

21:00, 08/09/2020

Chiều 8-9, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức phiên trù bị Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII diễn ra với phương châm: “Đoàn kết, xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo và đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới”.

a
Đại biểu tham dự đại hội

Trong 5 năm qua, báo chí trên địa bàn tỉnh đã có sự phát triển nhanh về số lượng. Đồng thời, bám sát định hướng công tác tuyên truyền; kịp thời phổ biến các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đặc biệt, báo chí đã góp phần giúp các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề mà dư luận quan tâm; phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch... ; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu mạnh.

a
Đồng chí Y Tũin Kmăn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu tại đại hội

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 cơ quan báo chí địa phương và 9 cơ quan, văn phòng đại diện, 12 phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trung ương. Hội Nhà báo tỉnh có 7 chi hội Nhà báo trực thuộc với 150 hội viên, trong đó có 55 hội viên nữ, 17 hội viên người dân tộc thiểu số.

a
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Đại hội đã nghe thông báo ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam và Dự thảo Báo cáo chính trị Hội Nhà báo tỉnh; kiểm điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh; các tham luận của Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, Báo Đắk Lắk, Chi hội Nhà báo Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên…

a
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã thảo luận, thông qua số lượng, cơ cấu nhân sự và bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 người; bầu Ban Kiểm tra gồm 5 người;  bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, gồm 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Sáng mai, 9-9 đại hội tiếp tục làm việc với các nội dung chính: Nghe Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; công bố Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam...

 

Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc