Multimedia Đọc Báo in

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,23% dân số

22:29, 13/01/2021

Ngày 12-1, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm của nhân dân, các cơ quan, đơn vị khi tham gia bảo BHXH, góp phần đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Cụ thể năm 2020 số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 100% kế hoạch; số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 101,4% kế hoạch (13.128/12.322 người); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 89.787 người, đạt 100% kế hoạch đề ra; số người tham gia bảo hiểm y tế là 1.673.926 người, nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh lên 90,23%. Công tác thu, cấp đổi sổ BHXH, bảo hiểm y tế triển khai kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tham gia. Trong năm tổng số người cấp sổ BHXH là 115.778 người, đạt 99,8%; cấp lại 130.424 thẻ bảo hiểm y tế.

Các tập thể nhận Giấy khen của Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Các tập thể nhận Giấy khen của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Công tác giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện cho các đối tượng được quan tâm. Trong năm 2020 BHXH tỉnh đã giải quyết 2.356 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; phối hợp giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 8.795 người với tổng số tiền gần 115 tỷ đồng.

Năm 2021, BHXH tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát không để xảy ra tình trạng trục lợi từ bảo hiểm; quyết liệt xử lý, thu hồi nợ đọng bảo hiểm của các doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi người lao động.

Các cá nhân đat danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được khen thưởng tại hội nghị.
Các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2020 được khen thưởng tại hội nghị.


Nhân dịp này, BHXH tỉnh tặng Giấy khen 8 tập thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020; khen thưởng 43 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2020.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.