Multimedia Đọc Báo in

Năng suất lúa vụ đông xuân đứng đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

16:49, 31/05/2021

Sở NN-PTNT cho biết, nhờ làm tốt công tác tổ chức sản xuất cũng như sự thuận lợi về thời tiết, vụ đông xuân 2020-2021 của Đắk Lắk đã thắng lợi lớn, nhất là cây lúa nước.

Cây lúa nước đã đạt năng suất rất cao, bình quân toàn tỉnh hơn 72,5 tạ/ha, đứng đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đứng thứ tư so với các tỉnh khu vực miền Nam (đứng sau các tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang, An Giang).

Cụ thể, cao hơn 6,44 tạ/ha so với khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; 1,05 tạ/ha so với năng suất bình quân của các tỉnh miền Nam.

Với kết quả này sẽ giúp Đắk Lắk bảo đảm kế hoạch sản xuất trên 1 triệu tấn lương thực/năm, đồng thời cải thiện cuộc sống cho người dân vùng trồng lúa và bảo đảm an ninh lương thực.

ảnh
Nông dân xã buôn Triết (huyện Lắk) thu hoạch lúa đông xuân 2020-2021

Được biết, kết thúc vụ đông xuân 2020-2021, toàn tỉnh gieo trồng được 63.950 ha, đạt 119,35% kế hoạch. Trong đó, tổng diện tích cây lương thực có hạt thực hiện 48.206 ha, đạt 119,5% kế hoạch. Ước tổng sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân 2020-2021 đạt 344.252 tấn, bằng 123,12% kế hoạch (gồm: lúa 323.586 tấn; ngô 20.666 tấn), tăng 10.235 tấn so với đông xuân năm trước.

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​