Multimedia Đọc Báo in

Qua 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương:

Nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn

09:57, 06/10/2014
Thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 15-10-2009 của Ban Tổ chức Trung ương về “Tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn”, trong 5 năm qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các địa phương củng cố, kiện toàn chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương.

Trên thực tế, trước khi có Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, thấy rõ sự cần thiết phải tổ chức thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới, từ năm 2004 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy các địa phương khảo sát, nghiên cứu tình hình công tác xây dựng Đảng trong lực lượng DQTV, DBĐV và ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTC ngày 25-6-2004 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “Thực hiện mô hình tổ chức chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn”. Tiếp đó, năm 2009 Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng có Công văn số 428-CV/ĐU ngày 20-7-2009 về “Đẩy mạnh xây dựng chi bộ quân sự” chỉ đạo tổ chức triển khai thống nhất trong toàn tỉnh, bước đầu đã thu được những kết quả khá tốt. Sau khi có Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các địa phương củng cố, kiện toàn chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; cơ cấu đảng viên của các chi bộ gồm: Bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn; các đảng viên trong Ban chỉ huy quân sự, các đảng viên trong lực lượng dân quân cơ động, dân quân thường trực (đối với các xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh) và xác định rõ đối tượng lãnh đạo của chi bộ quân sự là Ban chỉ huy quân sự và đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 184 chi bộ quân sự ở 184 xã, phường, thị trấn (đạt 100%). Tính đến tháng 9-2014, đã xây dựng, củng cố 89/184 chi bộ quân sự có cấp ủy, đạt 53,8%, tăng 59 chi bộ có cấp ủy so với năm 2009 và riêng 9 tháng đầu năm 2014 đã tăng thêm 12 chi bộ quân sự có cấp ủy. Tỉnh đã củng cố, kiện toàn 184 xã, phường đội trưởng là đảng viên, đạt tỷ lệ 100%; trong đó cơ cấu và tham gia cấp ủy cùng cấp 160/184 đồng chí, đạt tỷ lệ gần 87%. Tổng số đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 19,41%, riêng trong quý III - 2014 đã kết nạp 208 đảng viên mới trong DQTV. Tổng số đảng viên trong lực lượng dân quân là 3.075 người, chiếm 14,2% và đảng viên trong lực lượng tự vệ là 1.936 người, chiếm gần 46% so với tổng số lực lượng tự vệ. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn chi bộ quân sự hoạt động có nền nếp, chất lượng, khắc phục dứt điểm tình trạng chi bộ quân sự sinh hoạt không đều, không có sổ nghị quyết và sổ ghi biên bản. 

Từ đó, các chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn đã xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ sát với đặc điểm tình hình của địa phương, nhiệm vụ của đơn vị; tổ chức sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Trong sinh hoạt, các chi bộ quân sự cơ bản đã giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi vấn đề đều được đưa ra tập thể thảo luận, quyết nghị và triển khai thực hiện. Cấp ủy, chi bộ đã thực sự phát huy dân chủ, đề cao trí tuệ tập thể, tiến hành trao đổi thẳng thắn trước khi kết luận; cấp ủy viên, đảng viên luôn phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao. Việc củng cố, kiện toàn cấp ủy chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn thường xuyên được quan tâm; việc đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng thực chất. Kết quả hằng năm có trên 88% chi bộ quân sự đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém; có từ 76-81% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách và không hoàn thành nhiệm vụ giảm từ 0,41% năm 2009 xuống còn 0,26% năm 2013. Trong 5 năm qua, đã có 3.101 lượt đảng viên được kiểm tra và 2.795 lượt đảng viên được giám sát; qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy chi bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

Lãnh đạo xã Ea Kmút (huyện Ea Kar) động viên thanh niên nhập ngũ.
Lãnh đạo xã Ea Kmút (huyện Ea Kar) động viên thanh niên nhập ngũ.

Có thể nói, trong những năm qua, việc tổ chức hoạt động của các chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn đã góp phần làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đối với công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV, DBĐV. Các chi bộ quân sự đã lãnh đạo ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự ở địa phương, xây dựng và nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân cơ động, dân quân thường trực; lãnh đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng; tham mưu thực hiện công tác tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ, tạo nguồn trong tuyển quân, tuyển sinh quân sự…; tích cực tham gia công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai…

Bên cạnh đó, các chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn đã lãnh đạo ban chỉ huy quân sự cùng cấp làm tốt công tác phối hợp với các ban ngành, mặt trận, đoàn thể và các lực lượng ở địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là phối hợp với lực lượng công an theo Nghị định số 74/2010/NĐ-CP của Chính phủ về giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng; định kỳ hằng tháng tổ chức giao ban, hội ý trao đổi công việc và khi có sự việc xảy ra tiến hành tham mưu xử lý kịp thời, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn ở địa phương. Chi bộ quân sự các xã biên giới đã lãnh đạo ban chỉ huy quân sự các xã nắm chắc tình hình, thông báo, trao đổi thông tin về tình hình liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới, chống xâm nhập, vượt biên, khai thác tài nguyên trái phép.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, qua 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW cho thấy mô hình tổ chức chi bộ quân sự phù hợp với tình hình hiện nay. Vì vậy, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy địa phương trong thời gian tới tiếp tục triển khai Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW gắn với việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với chi bộ quân sự cấp xã trong việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, thực hiện quy chế làm việc, quản lý đảng viên và bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên mới, xây dựng chi bộ quân sự có chi ủy…

Hồng Thủy


Ý kiến bạn đọc


Thư kêu gọi ủng hộ phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão - 2023
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có Thư kêu gọi lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia ủng hộ giúp đỡ người nghèo thông qua Cuộc vận động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh ủng hộ phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão - năm 2023.