Multimedia Đọc Báo in

Đảng bộ huyện Cư Kuin nỗ lực cho một diện mạo mới

10:33, 22/07/2015

Phát huy truyền thống và tinh thần đổi mới, sáng tạo, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cư Kuin đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên bằng nhiều giải pháp đột phá và đạt được nhiều thành tựu quan trọng đáng ghi nhận: kinh tế tăng trưởng khá, đạt cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của cả tỉnh; cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tạo tiền đề quan trọng cho bước phát triển thời kỳ tới...

Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cư Kuin lần thứ II (nhiệm kỳ 2013-2015) đi vào cuộc sống, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động, xác định rõ mục tiêu phấn đấu; đồng thời, lựa chọn phần việc, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để chỉ đạo thực hiện. Từ những giải pháp có tính đột phá đã tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong phát triển kinh tế – xã hội. Hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt so với kế hoạch, trong đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế đạt kết quả đáng mừng với tỷ trọng nông-lâm nghiệp chiếm 38,52%, công nghiệp-xây dựng đạt 25,37%, dịch vụ đạt 17,24%. Kinh tế luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao, bình quân hằng năm là 11,25%. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ theo hướng đô thị hóa. Nông nghiệp nông thôn tiếp tục phát triển đúng hướng, kinh tế nông nghiệp có sự tăng trưởng, sản xuất phát triển toàn diện. Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai khá đồng bộ trên 113 thôn, buôn thuộc 8 xã của huyện với nhiều nội dung trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội và hệ thống chính trị cơ sở… nhằm đưa nông thôn phát triển theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Cụ thể, huyện đã huy động đầu tư toàn xã hội trên 3.346 tỷ đồng để tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội. Qua đó, bộ mặt nông thôn đã thay đổi rõ rệt. Đến nay, toàn huyện đã có 5 xã đạt từ 10-15 tiêu chí về nông thôn mới. 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cư Kuin Lê Thái Dũng (đứng thứ ba từ trái qua)trao đổicùng lãnh đạo các ban của Huyện ủy về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: K.O
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cư Kuin Lê Thái Dũng (đứng thứ ba từ trái qua)trao đổicùng lãnh đạo các ban của Huyện ủy về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: K.O

Cùng với việc phát triển kinh tế, nhiệm kỳ qua, lĩnh vực văn hoá - xã hội của huyện cũng đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện cả về quy mô và chất lượng. Duy trì bền vững kết quả phổ cập giáo dục THCS và tiểu học đúng độ tuổi. Công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm. Khoa học - công nghệ, văn hóa và các lĩnh vực xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai đồng bộ. Tỷ lệ thôn, buôn văn hóa, gia đình văn hóa tăng dần qua từng năm. Phong trào luyện tập thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Công tác lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội được chú trọng và đạt kết quả tốt. Trong nhiệm kỳ, huyện đã đào tạo nghề cho 4.238 lao động, giải quyết việc làm cho trên 6.100 trường hợp, xuất khẩu lao động cho hơn 500 trường hợp (trong đó có đến 80% là đồng bào dân tộc thiểu số). Đồng thời thực hiện có hiệu quả việc cho vay vốn hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập với dư nợ 3 năm trên 200 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm gần 10 tỷ đồng, vay hỗ trợ nhà ở 22 tỷ đồng… Nhờ những biện pháp tích cực này, số hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm đáng kể từ 13,5% (năm 2012) xuống còn 7,36% (năm 2014) và phấn đấu đến cuối năm 2015 tiếp tục giảm xuống 5,36%.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cư Kuin Lê Thái Dũng (người đứng đầu bên phải)        thăm một hộ nông dân sản xuất giỏi tại xã Ea Bhốk.                        Ảnh: K.O
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cư Kuin Lê Thái Dũng (người đứng đầu bên phải) thăm một hộ nông dân sản xuất giỏi tại xã Ea Bhốk. Ảnh: K.O

Cùng với lãnh đạo đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng đã được Đảng bộ huyện Cư Kuin tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua những hoạt động cụ thể như: kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đặc biệt là kiểm điểm tự phê bình và phê bình; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ lựa chọn nội dung phù hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đưa vào sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, nội dung sinh hoạt chi bộ luôn được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở và mỗi chi bộ lại có cách làm sáng tạo, hiệu quả để tạo sự đoàn kết thống nhất. Có thể khẳng định rằng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ huyện đã tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến, tăng thêm niềm tin cho quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là những người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp luôn xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, năng lực lãnh đạo, làm cho sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên được nâng lên, có sức lan tỏa sâu rộng. Vì vậy, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh hằng năm đều tăng, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu, kém. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phát triển mạnh về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, tâm huyết trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức tốt để thúc đẩy sự phát triển đi lên của địa phương. Bình quân hằng năm, Đảng bộ huyện kết nạp mới 160 đảng viên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn đạt gần 88%.

Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là động lực quan trọng để Đảng bộ huyện Cư Kuin không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, tăng cường củng cố hệ thống chính trị vững chắc, nhất là tạo thêm niềm tin, động lực để cán bộ, nhân dân trên địa bàn ra sức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, đồng sức đồng lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong chặng đường mới.

Lê Thái Dũng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cư Kuin


Ý kiến bạn đọc