Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, xây dựng Báo Đắk Lắk ngày càng phát triển

14:51, 15/01/2016

Vào ngày này cách đây 40 năm, tòa soạn Báo Đắk Lắk chính thức được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-TU ngày 15-1-1976 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Những ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc của cơ quan rất thiếu thốn; đội ngũ cán bộ, phóng viên quá ít, nhiều lĩnh vực phải kiêm nhiệm vất vả. Song đến nay tòa soạn có 43 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, kỹ thuật viên; trong đó toàn bộ phóng viên, biên tập viên đều có trình độ đại học, hơn 50% được đào tạo về nghiệp vụ báo chí.

Trong những năm qua, Báo Đắk Lắk luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy, sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố. Trên cơ sở đó Cấp ủy và Ban Biên tập không ngừng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua việc quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những chuyên đề, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng và đạo đức người làm báo cũng như các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác báo chí cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân viên cơ quan.

Ban Biên tập mở rộng Báo Đắk Lắk họp giao ban hằng tuần. Ảnh: Nguyên Hoa
Ban Biên tập mở rộng Báo Đắk Lắk họp giao ban hằng tuần. Ảnh: Nguyên Hoa

Trong công tác quản lý điều hành luôn nêu cao tính dân chủ phát huy trí tuệ của tập thể, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, của các tổ chức đoàn thể để xây dựng cơ quan, đơn vị. Điều đó thể hiện trước tiên là phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của một cơ quan báo Đảng bộ tỉnh. Nhận thức về tầm quan trọng và trách nhiệm được giao, Báo Đắk Lắk đã bám sát, thông tin đầy đủ, kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, sự quản lý điều hành của UBND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, cũng như việc cụ thể hóa thành chương trình hành động thực hiện của mỗi địa phương, đơn vị. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; các vấn đề thời sự diễn ra hằng ngày trên địa bàn. Những năm gần đây, tòa soạn tăng cường các bài phỏng vấn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành về những vấn đề xã hội quan tâm để người dân hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời lập chuyên mục trên các số báo như tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật; tuổi trẻ làm theo lời Bác; sức khỏe và đời sống… Đặc biệt năm 2015, Báo Đắk Lắk dành nhiều chuyên trang tuyên truyền sâu rộng việc tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở, trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; cũng như đại hội thi đua yêu nước các cấp. Thông tin, phản ánh trên báo in và báo Đắk Lắk điện tử đa dạng, phong phú, nhiều chiều có cả mặt tích cực đáng khen ngợi và những yếu kém, sai trái cần khắc phục. Nhiều bài viết ở lĩnh vực kinh tế - xã hội đề cập sâu sắc đến ý kiến của nhà quản lý, nhà khoa học nhằm đưa ra giải pháp, cách nhìn toàn diện hơn trong quá trình tổ chức thực hiện. Các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội xảy ra tại một số địa phương được phản ánh kịp thời để ngăn chặn. Trên số báo cuối tuần có nhiều bài viết mang tính trao đổi, suy ngẫm góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố lòng tin, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng với dân, dân với Đảng, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi người. Việc thông tin những điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay của tập thể, cá nhân làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được phản ánh đậm nét để nhân rộng tầm ảnh hưởng tích cực đến với xã hội như: phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, làm nhà sinh hoạt cộng đồng; xây dựng khu dân cư văn hóa; làm nhà tình thương, tình nghĩa; giúp nhau làm kinh tế xóa đói, giảm nghèo vươn lên làm giàu… 

Đại diện lãnh đạo Báo Đắk Lắk và Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential trao nhà  và quà tặng gia đình bà H’Bip Niê (buôn Cuôr Káp, xã Hòa Thắng,  TP. Buôn Ma Thuột). Ảnh: Giang Nam
Đại diện lãnh đạo Báo Đắk Lắk và Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential trao nhà và quà tặng gia đình bà H’Bip Niê (buôn Cuôr Káp, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột). Ảnh: Giang Nam

Nội dung và hình thức tờ báo ngày càng cải tiến rõ rệt, Ban Biên tập chú ý hơn về chất lượng tin, bài, ảnh chụp, cách trình bày, in ấn. Nhiều cuộc họp chuyên đề, bàn sâu về nghiệp vụ được tổ chức trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với bộ phận kỹ thuật của Công ty In Đắk Lắk để nâng cao chất lượng ấn phẩm.

Điểm lại các mốc thời gian trong chặng đường phát triển của tòa soạn, chúng ta thấy được sự cố gắng rất lớn của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật. Từ năm 1986 trở về trước, Báo Đắk Lắk xuất bản mỗi tháng 8 kỳ, mỗi kỳ 4 trang khổ báo 30 x 42 cm. Năm 1990, xuất bản thêm số báo cuối tuần 8 trang. Đến tháng 1-1995 bắt đầu xuất bản mỗi tuần 3 kỳ (2 số thường và 1 số cuối tuần). Từ tháng 7-1999, Báo Đắk Lắk ra mắt bạn đọc thêm ấn phẩm Nguyệt san (32 trang khổ in 21 x 29 cm) phát hành vào ngày 25 hằng tháng. Tháng 1-2010 Báo Đắk Lắk xuất bản lên 4kỳ/tuần. Từ tháng 7-2010 đến nay xuất bản 5 kỳ/tuần vào các ngày thứ hai, ba, tư, sáu, cuối tuần và Đắk Lắk Nguyệt san. Hình thức tờ báo cũng thay đổi từ in đen trắng, đến nay các số báo hằng ngày đều in tách màu trang nhất và trang 4, khổ báo rộng (42 x 56 cm), số cuối tuần in 4 màu trên 4 trang ấn phẩm khuôn khổ 29 x 42 cm. Từ tháng 10-2013 Báo Đắk Lắk có sự cải tiến mạnh mẽ các khâu nộp bài, biên tập, kiểm duyệt, tổ chức trang, do đó rút ngắn dần thời gian chế bản từng số báo  từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Thời điểm xuất file chuyển toàn bộ nội dung đã trình bày của tờ báo cho Công ty In để in ấn hiện nay vào lúc 19 giờ hoặc 19 giờ 30 phút hằng ngày. Số lượng phát hành mỗi kỳ 5.000 tờ đến các tổ chức cơ sở đảng và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

 Đối với Báo Đắk Lắk điện tử ra mắt bạn đọc từ tháng 9 năm 2009, thời gian đầu chủ yếu chuyển tin bài từ báo giấy lên báo điện tử. Sau đó cải tiến dần cách làm, phóng viên viết tin, bài đưa lên mạng để bộ phận biên tập trực tiếp xử lý, duyệt xuất bản. Hơn một năm triển khai thì có sự chỉnh sửa giao diện của tờ báo điện tử. Và đến đầu năm 2014 thay đổi cơ bản về cách trình bày giao diện trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của bạn đọc và trưng cầu ý kiến tham gia của phóng viên, biên tập viên, cán bộ các phòng chuyên môn. Hiện nay, các chuyên mục trên báo điện tử được sắp xếp lại khoa học hơn, rõ ràng, mạch lạc, trình bày thoáng giúp bạn đọc thuận tiện trong việc truy cập thông tin. Nội dung tin, bài phong phú và cô động, hình ảnh kèm theo được chọn lựa kỹ lưỡng. Việc xuất bản báo điện tử tiến hành vào các khung giờ 8 giờ, 10 giờ, 14 giờ và 16 giờ 30 phút trong ngày. Số lượng độc giả truy cập ngày càng nhiều.

Ngoài công tác chuyên môn, Báo Đắk Lắk cũng đã tích cực  tham gia các hoạt động xã hội. Tháng 6 năm 1998, Báo Đắk Lắk hình thành Quỹ Tấm lòng vàng tiếp nhận sự đóng góp vật chất của tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh cho các đối tượng cần giúp đỡ. Thông qua các bài viết phản ánh về hoàn cảnh khó khăn, thương tâm của những gia đình hay cụ già, trẻ em bệnh tật hiểm nghèo, tai nạn rủi ro… được bạn đọc gần xa chia sẻ, giúp đỡ. Đến nay đã có hàng trăm đối tượng trên địa bàn tỉnh tiếp nhận sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần từ nguồn quỹ này. Tháng 3 năm 2004, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Báo Đắk Lắk tổ chức kết nghĩa với buôn Cuôr Káp - xã Hòa Thắng - TP. Buôn Ma Thuột. Sau khi kết nghĩa, cơ quan thường xuyên phân công cán bộ đến tận buôn trao đổi, làm việc với cấp ủy và ban Tự quản của buôn, gặp gỡ đồng bào nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; đồng thời cũng để phát hiện những vấn đề cần tháo gỡ nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho bà con.

Kết quả từ sự vận động, trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ cơ quan báo phối hợp với cán bộ của buôn về cách thức làm ăn, cách chi tiêu hợp lý trong sinh hoạt, cách chăm sóc cây trồng vật nuôi đã giúp đồng bào phát triển kinh tế khá hơn, đến năm 2015 có 56 hộ thoát nghèo trong tổng số 70 hộ nghèo của buôn. Từ năm 2010 đến nay, Cơ quan đã phối hợp với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential xây được 5 căn nhà tình thương, trị giá mỗi căn 40 triệu đồng tặng 5 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong buôn. Ngoài ra, các ngày lễ, tết, kỷ niệm, cơ quan đều tổ chức đến thăm và tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu thiếu nhi…

Tuy nhiên cũng cần nghiêm túc nhìn nhận, bên cạnh những việc làm được nêu trên, Báo Đắk Lắk còn một số hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao như: sự nhanh nhạy xử lý thông tin đôi lúc còn chậm; lượng bài viết phóng sự điều tra chưa nhiều; các bài viết phản ánh tiêu cực, đấu tranh chống tham nhũng còn ít; bài viết của một số phóng viên thiếu chiều sâu, nặng về báo cáo thiếu sức thuyết phục; chất lượng đội ngũ phóng viên không đồng đều, tuy có trẻ nhưng ít kinh nghiệm nghề nghiệp và thiếu năng động trong việc tìm tòi khai thác đề tài; hình thức trình bày trang báo còn đơn điệu.

Để nâng cao chất lượng thông tin, phản ánh kịp thời, phong phú đa dạng các vấn đề xã hội, rất mong các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến sự phát triển của tòa soạn, cho phép Báo Đắk Lắk thực hiện đầy đủ Quy định số 338 QĐ/TW ngày 26-11-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Báo của Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để Báo Đắk Lắk làm tốt trọng trách được giao. Trong thời gian tới tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập, kỹ thuật viên Báo Đắk Lắk sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, trước hết nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng tự giác học tập về chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp, nâng tầm trí tuệ sâu sát thực tế để bài viết sinh động, đa chiều mang hơi thở cuộc sống. Tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ tỉnh, nhất là gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bám sát các sự kiện diễn ra để thông tin kịp thời giúp các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Tăng cường các bài viết nêu gương điển hình tiên tiến, cách làm hay của cá nhân, tập thể trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Chú ý hơn nữa việc phản ánh phê phán các hiện tượng tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; kịp thời đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc gây chia rẽ của các thế lực thù địch. Báo Đắk Lắk phấn đấu cùng với các sở, ngành, địa phương góp phần vào sự nghiệp xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh.

 Nguyễn Văn Phú

Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk


Ý kiến bạn đọc