Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị phổ biến, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

16:01, 23/12/2017

Ngày 22-12, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng và Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy khối; bí thư, phó bí thư các cấp ủy trực thuộc; trưởng, phó các ban Đảng của Đảng ủy; chủ tịch, giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy khối.

21
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

21
Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Tại hội nghị, các đại biểu còn được phổ biến những nội dung cơ bản của Quy định 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc