Multimedia Đọc Báo in

Thị xã Buôn Hồ phát huy quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

10:14, 23/02/2018
Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân hưởng lợi”, quy chế dân chủ được phát huy rộng rãi trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở thị xã Buôn Hồ, mang lại hiệu quả thiết thực.
 
Là một trong 2 xã điểm của thị xã Buôn Hồ trong thực hiện chương trình NTM, xã Cư Bao đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để về đích NTM vào năm 2017. Trong đó, một trong những giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực sức dân là phát huy, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở. Xã đã thường xuyên tuyên truyền các văn bản hướng dẫn của cấp trên về xây dựng NTM bằng hệ thống truyền thanh 1 buổi/ tuần, tuyên truyền tại các cuộc họp thôn, buôn; thông báo tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã để người dân cùng biết, cùng giám sát. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức vai trò của người dân trong xây dựng NTM, thực hiện đúng chủ trương: Nhà nước giữ vai trò định hướng và hỗ trợ, người dân là chủ thể trực tiếp tham gia vào công tác kiến thiết và xây dựng NTM. Hiệu quả của việc thực hiện quy chế này thể hiện ở việc huy động nguồn lực trong dân trong đầu tư các công trình hạ tầng. Trong năm  2017, toàn xã đã huy động trên 1,879  tỷ đồng, chiếm 41,6%  tổng nguồn vốn huy động từ các nguồn lực đầu tư xây dựng 15 tuyến đường giao thông nông thôn, tổng chiều dài là 6.521m... 
 
Người dân tham gia làm đường giao thông nông thôn ở xã Ea Siên.
Người dân tham gia làm đường giao thông nông thôn ở xã Ea Siên.
Với xuất phát điểm khá thấp như: sản xuất manh mún, nhỏ lẻ; cơ sở hạ tầng xuống cấp, đặc biệt là hệ thống đường giao thông nội vùng, tỷ lệ hộ nghèo còn cao… xã Ea Siên gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình NTM. Thế nhưng, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ đời sống dân sinh, có ý nghĩa thiết yếu trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, xã Ea Siên đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền để huy động sức dân. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, những chính sách, chương trình liên quan đến nông thôn mới đều được UBND xã niêm yết công khai, thông tin trên hệ thống truyền thanh và tại các hội nghị, cuộc họp dân của xã. Từ việc lựa chọn các công trình, đến tổ chức xây dựng đều được UBND xã lấy ý kiến của cộng đồng dân cư.
 
Với sự tham gia tích cực của người dân, xây dựng NTM ở Ea Siên đã trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp trong toàn xã. Nhiều công trình mới được hoàn thành đã giúp bộ mặt nông thôn của xã ngày một khởi sắc. Trong năm 2017, toàn xã đã huy động gần 5,8 tỷ đồng, xây dựng hoàn thành 8 công trình giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất trường học... Trong đó, ngân sách Trung ương 1,446 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 1,294 tỷ đồng; ngân sách thị xã 698,6 triệu đồng; người dân, doanh nghiệp đóng góp trên 2,4 tỷ đồng... Việc nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững luôn được xã Ea Siên chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm đáng kể qua từng năm. Nếu như năm 2011, toàn xã có tỷ lệ hộ nghèo là 17%, thu nhập bình quân chỉ đạt khoảng 14 triệu đồng/người/năm, thì đến năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 5,23%, thu nhập bình quân đạt 32,1 triệu đồng/người /năm. Đến nay, xã Ea Siên đã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới.
 
Làm đường giao thông nông thôn mới ở xã Ea Siên.
Làm đường giao thông nông thôn mới ở xã Ea Siên.
Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Ea Siên cho biết, bước vào năm 2018, xã đã rà soát lại tất cả các hạng mục, nhu cầu để xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để chủ động ngay những tháng đầu năm trong xây dựng NTM. Địa phương cũng xác định phải giữ vững các tiêu chí đã đạt được theo hướng bền vững, không chạy theo thành tích, không trông chờ ỷ lại mà sẽ lồng ghép các nguồn đầu tư của Nhà nước song song với việc huy động sức dân. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để phát huy vai trò chủ thể tham gia xây dựng NTM của người dân. Đến nay, xã chỉ còn tiêu chí  số 5 (cơ sở vật chất trường học) và tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa) chưa đạt, đã được xã đưa vào kế hoạch hoàn thành trong năm 2018, phấn đấu về đích xây dựng NTM trước 1 năm.
 
Theo đánh giá của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Buôn Hồ, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã và đang phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đồng thời phát huy quyền làm chủ của người dân, thể hiện từ khâu khảo sát, họp dân, lập dự toán, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu bàn giao công trình. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước kịp thời đến với các tầng lớp nhân dân. Phong trào hiến đất, tài sản trên đất, tự giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền, ngày công... để xây dựng NTM được người dân đồng tình ủng hộ, góp phần đẩy nhanh tiến độ trong xây dựng NTM. Trong năm 2017, thị xã có 2/5 xã đã về đích NTM gồm xã Ea Blang và Cư Bao; các xã còn lại cũng đạt trên 10 tiêu chí, cụ thể: Ea Siên 17/19,  Bình Thuận 14/19, Ea Đrông 11/19.
Trong năm 2017, tổng nguồn vốn toàn thị xã đã huy động từ các nguồn lực trên 33,1 tỷ đồng. Trong đó, ngoài nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (5,448 tỷ đồng), ngân sách tỉnh (1,74 tỷ đồng), ngân sách thị xã (19,566 tỷ đồng), ngân sách xã (58 triệu đồng), toàn thị xã đã huy động được 6,31 tỷ đồng từ người dân, doanh nghiệp.

 

Lê Hương

Ý kiến bạn đọc