Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin: Nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

05:57, 19/02/2018

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời là năm đánh dấu chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển của huyện Cư Kuin. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện, việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 đã đạt được những kết quả khả quan.

Tình hình kinh tế - xã hội của Cư Kuin đã có nhiều chuyển biến tích cực: môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; an sinh và phúc lợi xã hội được bảo đảm; quốc phòng toàn dân được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững... Một trong những tín hiệu đáng mừng nhất đó là công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Kết quả rà soát sơ bộ đến cuối năm 2017, toàn huyện còn 1.724 hộ nghèo, cận nghèo, giảm 2,25% (kế hoạch đề ra là cuối năm 2017 giảm được 1,5% so với cuối năm 2016). 

Bí thư Huyện ủy Cư Kuin Lê Thái Dũng (thứ hai từ trái qua) thăm hộ nông dân sản xuất giỏi của huyện.
Bí thư Huyện ủy Cư Kuin Lê Thái Dũng (thứ hai từ trái qua) thăm hộ nông dân sản xuất giỏi của huyện.

Để có được kết quả trên, một trong những giải pháp thiết thực là địa phương đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ 421 hộ nghèo được vay trên 10,5 tỷ đồng và 629 hộ cận nghèo vay trên 17,1 tỷ đồng vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, thông qua nguồn vốn của ngân hàng này đã có 4.284 lượt lao động được học nghề và giải quyết việc làm, trong đó có 1.342 lao động trong và ngoài tỉnh, 70 lao động xuất khẩu đến các nước... 

Các Chương trình mục tiêu Quốc gia cũng đã được huyện Cư Kuin triển khai một cách tích cực nhất là chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững đã thực sự đi vào cuộc sống và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các tầng lớp dân cư và của chính người nghèo. Qua đó đã đẩy nhanh tốc độ xóa đói, giảm nghèo và bảo đảm tính bền vững của công tác này.

Một điểm nhấn khác của huyện trong năm 2017 không thể không nhắc đến là Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến cuối năm 2017, huyện đã có 1 xã (Hòa Hiệp) đạt 19/19 tiêu chí, 3 xã đạt 13-15 tiêu chí, 2 xã đạt từ 11-13 tiêu chí, 2 xã đạt từ 9-11 tiêu chí. Toàn huyện đạt 110/152 tiêu chí, bằng 72,36%; bình quân toàn huyện đạt 13,75 tiêu chí/xã. Đáng lưu ý là một số tiêu chí có tác động, quyết định đến tiến độ và tính bền vững trong xây dựng NTM của địa phương đạt tương đối cao. Chẳng hạn, tiêu chí về tổng số lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên trên 92,8% và có 8/8 xã đạt tiêu chí này; tiêu chí  thu nhập bình quân đầu người/năm của huyện năm 2017 là 46,5 triệu đồng (đạt 283,88% so với mục tiêu đề ra), có 7/8 xã đạt tiêu chí này; hay như tiêu chí thủy lợi, toàn huyện có hệ thống kênh mương trên 123,7 km với 77,7 km đã được kiên cố hóa, bảo đảm tưới chủ động cho 78,5% diện tích cây trồng có nhu cầu nước tưới, hiện có 7/8 xã đạt tiêu chí thủy lợi… Nhìn chung, Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền và nhất là sự tích cực tham gia hưởng ứng của người dân.

Có thể nói, mặc dù còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Cư Kuin đã từng bước vượt khó vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Những kết quả đó không chỉ góp phần nâng cao đời sống nhân dân hiện nay mà còn tạo tiền đề quan trọng cho những giai đoạn phát triển tiếp theo.

Lê Thái Dũng

Bí thư Huyện ủy Cư Kuin


Ý kiến bạn đọc