Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Súp: 99,7% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn

10:53, 19/03/2018

Thời gian qua, huyện Ea Súp đã triển khai hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo đó,  huyện Ea Súp niêm yết công khai các thủ tục hành chính và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Các phòng, ban, ngành từ cấp huyện đến cơ sở chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa. Chất lượng kiểm soát các thủ tục hành chính từng bước được nâng lên. Từ năm 2017 đến nay, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã tiếp nhận, giải quyết 55.530 hồ sơ thủ tục hành chính; đã giải quyết xong 55.431 việc (đạt tỷ lệ 99,8%), trong đó, trả đúng hạn 55.400 hồ sơ (đạt 99,7%), các trường hợp quá hạn còn lại chủ yếu do cần bổ sung thêm thành phần hồ sơ. UBND huyện cũng đã rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính, đưa ra các phương án đơn giản hóa những thủ tục còn rườm rà, gây khó khăn cho nhân dân thuộc lĩnh vực tư pháp; kiện toàn đội ngũ cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ cấp huyện đến cấp xã; thực hiện công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của UBND huyện và tại trụ sở làm việc của các xã, thị trấn tạo điều kiện cho người dân tra cứu, theo dõi. Việc liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi cũng được thực hiện nghiêm túc.

                   Thu Huyền

 


Ý kiến bạn đọc