Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy M'Đrắk, Buôn Đôn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

10:52, 19/03/2018

Huyện ủy M’Đrắk vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Đảng bộ huyện M’Đrắk tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2020; làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và luân chuyển cán bộ  bảo đảm đúng quy trình, khách quan, dân chủ và theo quy định. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, chú trọng, trong năm toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 167 đảng viên mới, đạt 111% kế hoạch, đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 3.044 người; thành lập mới 1 chi bộ, nâng tổng số tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc Huyện ủy lên 39 đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, toàn Đảng bộ kiểm tra 62 tổ chức đảng và 881 đảng viên, giám sát 35 tổ chức và 411 đảng viên; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật các hình thức đối với 11 đảng viên. Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện M’Đrắk đã vận động cán bộ, đảng viên đóng góp trên 478 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà công vụ cho giáo viên tại xã Cư Króa. Kết quả đánh giá xếp loại năm 2017, toàn Đảng bộ có 25/39 TCCS đảng đạt trong sạch vững mạnh.

Năm 2018, Đảng bộ huyện M’Đrắk phấn đấu duy trì 100% thôn, buôn, tổ dân phố có chi bộ; 95% buôn có đảng viên là người tại chỗ; 56,4% TCCS đảng đạt trong sạch vững mạnh; 95% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên.

Huyện ủy Buôn Đôn cũng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Buôn Đôn có những chuyển  biến tích cực. Trong năm, Đảng bộ huyện Buôn Đôn kết nạp được 159 đảng viên mới, đạt 106% kế hoạch. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ và toàn thể nhân dân. Tổ chức bộ máy chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn.  Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCS đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên. Theo phân loại chất lượng TCCS đảng cuối năm 2017, có 13 TCCS đảng trong sạch vững mạnh (bằng 46,4%); 10 TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (bằng 35,7%); 5 TCCS đảng hoàn thành nhiệm vụ (bằng 17,8%), không có TCCS đảng yếu kém. Công tác kiểm tra, giám sát đã bám sát nội dung, đúng quy trình. Công tác dân vận đã bám sát cơ sở, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có việc duy trì tốt công tác kết nghĩa giữa các đơn vị với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong dịp này, Huyện ủy Buôn Đôn khen thưởng 3 tập thể đạt trong sạch vững mạnh năm 2017; 2 tập thể đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2013-2017).

 Ninh Khá - Quốc An

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.