Multimedia Đọc Báo in

Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng liên quan đến công tác dân vận

16:08, 24/04/2018

Sáng 24-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng liên quan đến công tác dân vận. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

f
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm: Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20-1-2018 về Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3-10-2017 về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2-2-2018 về Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10-1-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành; Nghị định số 162/2017-NĐ/CP, ngày 30-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

vg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn đề nghị các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quán triệt ngay các văn bản mới của Trung ương liên quan đến công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo vào việc lãnh đạo xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo sự an tâm, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý việc tổ chức thực hiện các quy định, quyết định nói trên phải được tiến hành tích cực nhưng thận trọng, có lộ trình cụ thể, tạo được chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc