Ea Ktur nâng cao chất lượng hành chính công
Cập nhật lúc 06:21, Thứ Sáu, 20/04/2018 (GMT+7)
.

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng trong quản lý nhà nước ở địa phương, những năm qua xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin) đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của người dân.

Hằng năm, UBND xã đều xây dựng kế hoạch CCHC cụ thể, đúng thời gian quy định, tổ chức quán triệt, triển khai đến tất cả bộ phận chuyên môn, đồng thời gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hành chính công.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur cho biết: Hiện nay, UBND xã đã triển khai thực hiện quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, từng bước đưa các hoạt động hành chính công đi vào nền nếp. Cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, các bộ phận chuyên môn và bộ phận một cửa của UBND xã cũng được trang bị các phần mềm theo hệ thống hành chính công một cửa điện tử. Đặc biệt, với đặc thù là xã thuần nông, một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về các quy định của pháp luật, quá trình thực hiện các TTHC đôi lúc vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Để nâng cao hiệu quả giải quyết các TTHC, trong những năm qua UBND xã Ea Ktur đã cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn do tỉnh và huyện tổ chức. Bên cạnh đó, UBND xã đã niêm yết công khai các TTHC, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, từ đó góp phần thực hiện tốt các TTHC.

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin) giải quyết thủ tục hành chính  cho người dân địa phương.
Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân địa phương.
 
“Thời gian tới, UBND xã tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, lấy mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công làm khâu đột phá, tạo ra sự hài lòng, thân thiện giữa cơ quan hành chính với nhân dân trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính...”.
 
Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin)

Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đến nay hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đảm bảo đúng quy trình từ việc tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn đến trả kết quả cho tổ chức, công dân. Việc giải quyết các hồ sơ liên thông đã đi vào hoạt động ổn định. UBND xã đã kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự, phân công công tác phù hợp với năng lực. Mỗi cán bộ, công chức cũng luôn xác định ý thức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng hành chính, kỹ năng giao tiếp, đề cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân, đáp ứng được chức trách nhiệm vụ được giao. Trong năm 2017, UBND xã Ea Ktur tiếp nhận và giải quyết trên 10.000 hồ sơ TTHC, trong quá trình giải quyết không để hồ sơ  nào quá hạn. Trong quý I năm 2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 1.226 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%.

Chị H’Mac Êban, ở buôn Plei 5 (xã Ea Ktur) nhận xét: “Tôi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã để làm  giấy khai sinh cho con, được cán bộ, nhân viên giải quyết nhanh gọn, trả kết quả ngay, không phải đi lại nhiều lần...”. Còn anh Y Gen Ênuôl ở buôn Kniết (xã Ea Ktur) cũng  cảm thấy hài lòng: “Mình đến đây liên hệ thực hiện các TTHC thì được  cán bộ, nhân viên hướng dẫn tận tình, thái độ nhã nhặn, lịch sự, không cảm thấy phiền hà gì cả...”.

Có thể thấy được sự hài lòng của người dân xã Ea Ktur qua những đánh giá, nhận xét về cung cách phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính.  Việc thực hiện tốt công tác CCHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và các tổ chức khi đến giao dịch, cũng như làm tốt công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin).
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin).

Nhằm nâng cao chất lượng hành chính công, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, trong thời gian tới UBND xã Ea Ktur tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 6 nhiệm vụ CCHC, trọng tâm là cải cách thể chế, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thực hiết tốt các quy trình giải quyết TTHC theo quy trình ISO, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân khi thực hiện các TTHC.

Lan Anh

 

,