Nâng cao vai trò giám sát, tố giác, tố cáo của quần chúng nhân dân
Cập nhật lúc 07:06, Chủ Nhật, 22/04/2018 (GMT+7)
.

Song song với công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thời gian qua, việc xây dựng cơ chế thông tin hai chiều, công tác bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được cấp ủy các cấp đặc biệt chú trọng.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, thực hiện Nghị quyết số 04 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó chú trọng chỉ đạo việc phát huy vai trò của nhân dân trong phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc phát hiện, tố giác và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, đối thoại để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và người dân mạnh dạn đấu tranh, tố giác vi phạm trong cán bộ, đảng viên.

 Đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Giấy khen của Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2017.
Đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Giấy khen của Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2017.

Trong hai năm 2016-2017, thông qua giải quyết đơn thư tố cáo đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền 28 trường hợp là đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Nội dung tố cáo chủ yếu việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; tài chính, ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản… Qua công tác tổ chức cán bộ, tự phê bình và phê bình trong cơ quan, đơn vị đã phát hiện một số cán bộ, đảng viên thiếu sự tu dưỡng rèn luyện, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, đã vi phạm khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật; số cán bộ, đảng viên bị thi hành kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo là 30 trường hợp.

Thực hiện việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh của nhân dân, đến nay, tại các cơ quan, đơn vị đã xây dựng nội quy, quy chế tiếp công dân, bố trí phòng tiếp công dân và cán bộ có đủ năng lực và phẩm chất làm công tác tiếp công dân. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng hòm thư góp ý đặt tại bộ phận thực hiện các thủ tục hành chính, thông báo số điện thoại của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị để người dân biết.

Theo thống kê của Ban Nội chính Tỉnh ủy, từ năm 2012 đến 2017, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 24.268 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 23.239 đơn/22.966 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, hành chính, tư pháp, chế độ chính sách, bồi thường giải phóng mặt bằng… Trong quá trình tiếp nhận tố cáo, thụ lý giải quyết tố cáo, các cơ quan, ban, ngành đã bảo đảm công tác bảo vệ bí mật thông tin, tính mạng, sức khỏe, tài sản, uy tín, danh dự, nhân phẩm và các quyền nhân thân khác cho người dân.

Theo đồng chí Phạm Minh Tấn, quan điểm, mục tiêu của công tác bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên là phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước. Trên tinh thần đó, thời gian tới, Tỉnh ủy sẽ kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết, trong 5 năm qua, các cơ quan chức năng chưa nhận được yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ của người tố cáo hoặc người thân thích của người tố cáo cũng như chưa phát hiện các hành vi trả thù, trù dập, đe dọa người tố cáo.

Hồng Chuyên

,