Multimedia Đọc Báo in

Thị xã Buôn Hồ - Hành trình 10 năm xây dựng và phát triển

08:31, 21/12/2018

Được thành lập theo Nghị định 07/2008/NĐ-CP, ngày 23-12-2008 của Thủ tướng Chính phủ, sau 10 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền thị xã Buôn Hồ đã huy động tốt các nguồn lực để xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, từng bước trở thành trung tâm về kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc của tỉnh.

Dấu ấn tăng trưởng

Thị xã Buôn Hồ có tổng diện tích tự nhiên hơn 28 nghìn héc-ta, dân số trên 100 nghìn người, bao gồm 7 phường, 5 xã. Trong những năm qua, thị xã đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt để thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm (giá so sánh 2010) đạt 12,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp. Thương mại - dịch vụ phát triển nhanh với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 17,2%/năm. Ngành nông nghiệp đã chuyển hướng tiếp cận theo xu hướng mới, ứng dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Ngành công nghiệp – xây dựng đã bước đầu tận dụng tốt các tiềm năng, trong đó tiểu thủ công nghiệp có tốc độ tăng trưởng bình quân cao, đạt 20,93%/năm.

Một góc đô thị trẻ Buôn Hồ.    Ảnh: L. Hương
Một góc đô thị trẻ Buôn Hồ. Ảnh: L. Hương

Công tác xây dựng và phát triển đô thị đang tiếp tục được quan tâm, kết cấu hạ tầng đang từng bước được hoàn thiện. Trong đó, quy hoạch, đầu tư phát triển đô thị được đặc biệt chú trọng đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho thị xã. Đến nay, 48,5% các tuyến đường chính của địa bàn trung tâm; 66,2% các tuyến đường liên thôn, buôn, tổ dân phố đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 100% thôn, buôn có điện lưới quốc gia. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện quyết liệt, đến cuối năm 2018 có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Ea Blang, Cư Bao, Bình Thuận, Ea Siên), phấn đấu đến 2020 xã Ea Đrông sẽ đạt chuẩn nông thôn mới, đưa thị xã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ.

Bên cạnh nguồn lực công, thị xã đã thu hút tương đối tốt nguồn vốn đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân với tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 10 năm đạt 14.045 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 18,24%/năm.

Bên cạnh phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng được đầu tư phát triển khá toàn diện. Trong đó, giáo dục – đào tạo tiếp tục nâng cao về chất lượng, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đạt 99%; có 28 trường học đạt chuẩn Quốc gia (tăng 17 trường so với năm 2009). Lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực, đến nay 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% trạm y tế xã, phường có bác sĩ, nữ hộ sinh; tỷ lệ bác sĩ có trình độ sau đại học đạt 40%, số lượng bác sĩ đạt 7 bác sĩ/1 vạn dân. Công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện các chính sách cho người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, chăm lo cho người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, các đối tượng bảo trợ xã hội và xóa đói giảm nghèo đã có sự cố gắng lớn với nhiều chương trình, có sự tham gia của xã hội đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,76%...

Để tiếp tục phát triển bền vững

Kế thừa, phát huy những thành quả của 10 năm xây dựng và phát triển thị xã, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Buôn Hồ tiếp tục tập trung phát huy trí tuệ, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và giữ gìn được bản sắc. Trong đó, Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 3 nhiệm vụ đột phá đó là: Tập trung thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với công tác huy động nguồn lực, thu hút đầu tư; Thực hiện hiệu quả việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; Xây dựng đô thị văn minh, đến năm 2020 cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại IV, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Y Vinh Tơr, Bí thư Thị ủy (bìa trái) thăm công trình lát gạch vỉa hè chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã  do người dân phường Đạt Hiếu tự đóng góp xây dựng.  Ảnh: L.Hương
Đồng chí Y Vinh Tơr, Bí thư Thị ủy (bìa trái) thăm công trình lát gạch vỉa hè chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã do người dân phường Đạt Hiếu tự đóng góp xây dựng. Ảnh: L.Hương

Cùng với đó là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của tỉnh về xây dựng và phát triển đô thị, về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung triển khai Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 8-12-2017 về “Tiếp tục xây dựng, phát triển thị xã Buôn Hồ đến năm 2020 và định hướng đến 2025”; phát huy tinh thần chủ động, đổi mới và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh; làm tốt công tác quy hoạch, bảo đảm tính bền vững gắn với cải cách hành chính để làm cơ sở kêu gọi và thu hút đầu tư; tiếp tục thực hiện có chiều sâu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Có thể khẳng định, 10 năm đã đánh dấu một chặng đường phát triển mạnh mẽ của thị xã Buôn Hồ, sau khi trở thành thị xã đã chuyển mình phát triển nhanh chóng, xứng đáng trở thành trung tâm về kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc của tỉnh. Đây chính là động lực để thị xã tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; huy động các nguồn lực xã hội phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng Buôn Hồ trở thành đô thị loại III vào năm 2025, là đô thị sinh thái, giàu bản sắc văn hóa các dân tộc Đắk Lắk - Tây Nguyên theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Y Vinh Tơr

(Bí thư Thị ủy Buôn Hồ)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đượm nghĩa tri ân
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự quan tâm đặc biệt, triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.