Tập trung xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, nâng cao niềm tin của dân với Đảng
Cập nhật lúc 11:25, Chủ Nhật, 03/02/2019 (GMT+7)
.

Năm 2018 qua đi với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng tỉnh ta vẫn cơ bản thực hiện đạt và vượt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Kết quả này chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Đắk Lắk nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019.

Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi - 2019, đồng chí ÊBAN Y PHU, BÍ THƯ TỈNH ỦY đã dành cho Báo Đắk Lắk cuộc phỏng vấn về nội dung này, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc…

    *Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, năm 2018, tuy gặp rất nhiều khó khăn, thách thức song với quyết tâm chính trị cao, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành chung sức, đồng lòng cùng quân và dân toàn tỉnh nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Đồng chí đánh giá thế nào về những kết quả đã đạt được trong năm qua?  

Có thể nói, với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã đạt kết quả tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tín hiệu đáng mừng là các chỉ tiêu phát triển thương mại và dịch vụ đều đạt và vượt kế hoạch. Thu cân đối ngân sách Nhà nước của tỉnh đạt 5.500 tỷ đồng, bằng 110% nghị quyết; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 600 triệu USD, tăng 4,35% so với năm 2017.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu tại Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc ở xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana (11-11-2018) - Ảnh: H.Gia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu tại Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc ở xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana (11-11-2018).  Ảnh: H.Gia

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 42,5%. Về công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, có 98,9% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (kế hoạch là 97,8%); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 84,5%. Trong năm 2018, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 29.100 người, bằng 104,7% nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,51%, riêng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4,2%.  

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm triển khai thực hiện, nhất là công tác chính trị, tư tưởng. Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII về sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và về xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm chất lượng, đến nay, nhiều đơn vị đã thực hiện xong và xác định lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy đến năm 2020. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững...

    *Trong chuyến thăm và làm việc tại Đắk Lắk mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên. Theo đồng chí, đâu là những khó khăn cơ bản nhất? Và chúng ta phải làm gì để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ấy?

Ngoài những nguyên nhân khách quan như điều kiện tự nhiên, sự đa dạng về dân tộc, văn hóa, sự chống phá của các thế lực thù địch... theo tôi, nguyên nhân chủ quan là về yếu tố con người. Có thể nói, chất lượng nguồn nhân lực là một trong những khó khăn lớn nhất trong việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ đề ra, nhất là việc xây dựng tỉnh ta thành trung tâm của vùng Tây Nguyên. 

Chính vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” với những giải pháp trọng tâm là:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm mục tiêu tập trung xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao. Xây dựng phương án thu hút, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc ở các trường đại học trong nước và đào tạo ở nước ngoài, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, tránh tình trạng cồng kềnh về bộ máy, chồng chéo về nhiệm vụ và trách nhiệm.

    *Cùng với các giải pháp mang tính chiến lược đó, xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 mà chúng ta phải thực hiện để đạt được chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra?

Năm 2019, những diễn biến khó lường của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực, những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt chúng ta trước những khó khăn, thách thức, đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 như sau:

Thứ nhất, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chương trình của Trung ương, Tỉnh ủy; thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển, đặc biệt là kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể. Tập trung đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu tham quan mô hình sáng kiến trang thiết bị của lực lượng vũ trang tỉnh - Ảnh: T.Hùng
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu tham quan mô hình sáng kiến trang thiết bị của lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: T.Hùng

Hai là, triển khai hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019; duy trì và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO tại các cơ quan hành chính Nhà nước. Huy động, thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, các khu công nghiệp, các công trình trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm của địa phương, mở rộng tiêu thụ nội địa và thị trường xuất khẩu; khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ tiềm năng gắn với nâng cao chất lượng phục vụ. Tổ chức thành công Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019. 

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kiên quyết lập lại kỷ cương trong công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng tại một số địa bàn trọng điểm gắn với sắp xếp ổn định dân di cư ngoài kế hoạch, khuyến khích các đơn vị chủ rừng khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cộng đồng ở địa phương.

Bốn là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020. Chú trọng phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh ở tất cả các tuyến. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội...

Năm là, tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng; triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 của Ban Chấp hành Trung ương  khóa XII về công tác xây dựng Đảng. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Quan tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của các cấp chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giám sát và phản biện xã hội...

    *Bên cạnh nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, việc chuẩn bị các bước cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được triển khai như thế nào, đồng chí có thể chia sẻ một số vấn đề liên quan tới công tác này?

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ tỉnh trong năm 2019. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ này, trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 09-5-2018 tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; Báo cáo số 338, ngày 29-6-2018 về tổng kết kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là nội dung bầu trực tiếp bí thư cấp ủy cấp trên cơ sở. Tổng hợp, xây dựng các văn bản về công tác cán bộ, số liệu biên chế... để làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự đại hội cấp trên cơ sở và tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Qua đó, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương lựa chọn, xây dựng phương án, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả.Bên cạnh đó, Đảng bộ tỉnh cũng đã quan tâm rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020, 2020-2025 đối với các cơ quan Đảng, đoàn thể và các sở, ban, ngành và tương đương gắn với tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 về sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chiến lược cán bộ trong tình hình mới.

Có thể nói, nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta trong năm 2019 là hết sức nặng nề. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, tôi tin tưởng rằng, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cùng với các tầng lớp nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

    *Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Việt Cường (thực hiện)

,